News - Dow Family Thailand

News

Dow มอบเจลแอลกอฮอล์ หนุน กนอ. ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด>
                  </a>
                  <hr class=


กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) มอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ น้ำดื่ม และอาหาร รวมมูลค่ากว่า 80,000 บาท ภายใต้โครงการ ดาว ห่วงใย ช่วยไทยต้านโควิด พร้อมสนับสนุนบุคลากรในการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่เข้ามารับบริการ ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดระยอง โดยมีนายณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ประจำโรงงาน และนางสาวมันตา พุทธจง ผู้จัดการแผนกความมั่นคงและภาวะฉุกเฉินของ Dow เป็นผู้มอบให้กับนายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด