About Us - Dow Family Thailand

เกี่ยวกับ ดาว

Dow (NYSE: DOW) เป็นหนึ่งในบริษัทวัสดุศาสตร์ชั้นนำของโลกที่ให้บริการลูกค้าในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง อาทิ บรรจุภัณฑ์ โครงสร้างพื้นฐาน ยานยนต์ และสินค้าอุปโภคบริโภค ความเป็นบริษัทระดับโลกที่มีโรงงานขนาดใหญ่และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ พร้อมด้วยความเป็นผู้นำทางธุกิจและความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืน ช่วยให้เราบรรลุการเติบโตอย่างมีผลกำไรและสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืน ปัจจุบัน Dow มีฐานการผลิตใน 31 ประเทศและมีพนักงานประมาณ 35,900 คน โดยมียอดขายประมาณ 45,000 ล้านดอลลาห์สหรัฐในปี 2566 ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของ Dow ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ประกอบด้วย 13 โรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เอเซีย และดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ประกอบด้วยบริษัทที่ Dow เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว และกลุ่มบริษัทร่วมทุน SCGC-Dow สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dow.com หรือติดตามเฟซบุ๊ก www.facebook.com/DowThailandGroup

ทั้งนี้ การอ้างอิงถึง Dow หรือบริษัทฯ นั้นจะหมายความถึง Dow Inc. และบริษัทในเครือ โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราและความมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทวัสดุศาสตร์ชั้นนำของโลกในด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ด้วยการทำงานที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และให้การยอมรับบุคคลากรที่มีความหลากหลายได้ที่ www.dow.com
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กลุ่มบริษัทวิทยาศาสตร์ชั้นนำในประเทศ ประกอบด้วยบริษัทซึ่ง Dow เป็นเจ้าของเพียงผู้เดียว ได้แก่
1) บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด
2) บริษัท คาร์ไบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
3) บริษัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด

กลุ่มบริษัทร่วมทุนเอสซีจีซี-ดาว ได้แก่
4) บริษัท สยามโพลีสไตรีน จำกัด
5) บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำกัด
6) บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด
7) บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด

นอกจากนี้ ยังมีบริษัทร่วมทุนระหว่าง Dow และโซลเวย์ในประเทศไทย
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ถือเป็นฐานการผลิตเคมีภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นผู้นำในการนำเข้าเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม
ที่หลากหลาย บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ และพยายามอย่างยิ่งยวดในฐานะพันธมิตรที่สำคัญในการประสาน ร่วมมือ และเชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจและสังคม


2510

เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและ
ก่อตั้งสำนักงานขายในกรุงเทพฯ


2521

เปิดโรงงานโพลิสไตรีน
ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ2530

ร่วมทุนกับเอสซีจี
ตั้งกลุ่มบริษัทร่วมทุน เอสซีจี-ดาว


2536

เปิดโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
- โรงงานสไตรีน
- บิวทาไดอีน เลเทกซ์
- โรงงานโพลิออล
- โรงงานโพลิออลผสม


2538

เปิดโรงงานโพลิสไตรีน
ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด


2540

เปิดโรงงานเอทิลเบนซีนและสไตรีนโมโนเมอร์
ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด


2542

เปิดโรงงานโพลิเอทิลีนสายการผลิตที่ 1
ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด


2544

ควบรวมกิจการบริษัท ยูเนี่ยน คาร์ไบด์
- โรงงานเลเทกซ์สังเคราะห์ อิมัลชั่น

2550

ร่วมทุนกับบริษัท โซลเวย์
ในการสร้างโรงงานไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จังหวัดระยอง


2552

ควบรวมกิจการบริษัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์
- โรงงานอะคริลิก อิมัลชั่น
- โรงงานโพลิอะคริลิก แอซิด


2553

เปิดโรงงานโพลิเอทิลีนสายการผลิตที่ 2
ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด


2554

เปิดฐานการผลิตแห่งใหม่ ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย
- โรงงานโพลิเอทิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ
- โรงงานไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
- โรงงานโพรพิลีนออกไซด์


2555

เปิดโรงงานโพลิโอเลฟินส์ เอนแคปซูแลนท์ ฟิล์ม
ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ขายกิจการให้แก่
บริษัท เฟิร์สวัสดุวิทยาศาสตร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ในปี พ.ศ. 2559)

เปิดโรงงานโพรพิลีนไกลคอล
ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย

ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคขั้นสูง
ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)
จังหวัดระยอง


2558

เปิดโรงงานโพลิอีเทอร์ โพลิออล
ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย


2559

ควบรวมกิจการ บริษัท ดาว คอร์นนิ่ง


2560

ครบรอบ 50 ปี ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
และครบรอบ 30 ปี ของกลุ่มบริษัทร่วมทุน เอสซีจี-ดาว
ก่อตั้งศูนย์วิเคราะห์พัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของดาว
ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย


2561

เปิดโรงงานริจิดโพลิออล
ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย


2510-2521
2530-2538
2540-2544
2550-2553
2554-2555
2558-2561

วิสัยทัศน์ของเรา

มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำด้านวัสดุศาสตร์ของโลกที่มีความโดดเด่น
ด้านนวัตกรรม การเอาใจใส่ต่อลูกค้า ให้การยอมรับบุคลากรที่หลากหลาย
และดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน

เป้าหมาย

มอบการเติบโตที่สร้างคุณค่าและ
ผลสำเร็จด้านการดำเนินงานอันเป็นเลิศ

ตั้งเป้าการทำงานที่ชัดเจน ต่อยอดเป้าหมายความยั่งยืน

เป้าการทำงานทั้ง 3 ด้านที่ต่อยอดจากเป้าหมายความยั่งยืนปี 2568 จะช่วยสนับสนุนให้เราก้าวสู่การบรรลุเป้าก๊าซเรือนกระจกสุทธิเท่ากับศูนย์ (Carbon Neutrality)
ภายในปี 2593 กำจัดขยะพลาสติกในสภาพแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ลูกค้า และธุรกิจของเราสถานที่ตั้ง


สำนักงานกรุงเทพ

เลขที่ 111 ทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ อาคารยูนิคอร์น ชั้น 8
ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10260

  • โทรศัพท์ : +66 2491 7000
  • โทรสาร  : +66 2003 6955

รูปแผนที่ สถานที่ตั้ง

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

เลขที่ 8 ถนนไอสี่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

  • โทรศัพท์ : +66 3867 3000
  • โทรสาร  : +66 3868 3991


รูปแผนที่ สถานที่ตั้ง

นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย

เลขที่ 10 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย
ตู้ปณ. 71 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130

  • โทรศัพท์ : +66 3892 5500
  • โทรสาร  : +66 3860 5903

รูปแผนที่ สถานที่ตั้ง

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)


บริษัท คาร์ไบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด

4 ซอย จี 2 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)
ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฏร์ ตำบลห้วยโป่ง
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150


  • โทรศัพท์ : +66 3301 7030
  • โทรสาร  : +66 3301 7544
รูปแผนที่ สถานที่ตั้ง