Create uture you - Dow Family Thailand


ดาว ให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอันดับแรก และมุ่งมั่นที่จะสร้างสถานที่ทำงานอันเป็นหนึ่งเดียว ที่เต็มไปด้วยความคิด มุมมอง และประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลายซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จ เราสนใจว่าทำอย่างไรวิทยาศาสตร์จะสามารถช่วยยกระดับชีวิตของผู้คนได้ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างคำจำกัดความของสิ่งที่เป็นไปได้และขับเคลื่อนสังคมโลกที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เรากำลังร่วมดำเนินงานกับลูกค้าและพันธมิตรของเราทั่วโลกเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และโซลูชั่นต่าง ๆ ที่จะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ บุคลากรของเราจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนให้ทุกอย่างนี้เป็นจริงได้

คุณจะได้รับโอกาสสร้างความท้าทายในอาชีพของคุณ ในขณะเดียวกันคุณสามารถค้นคว้า แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความแตกต่างที่มีความหมายเพื่อตอบโจทย์ปัญหาต่าง ๆ ที่ท้าทายของโลก คุณพร้อมที่จะมาร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงนี้ให้เกิดขึ้นหรือยัง

Internship

เราเปิดต้อนรับให้นักศึกษาทั้งในระดับอาชีวะศึกษาและมหาวิทยาลัย ได้เข้ามาเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจริงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทางบริษัทมีการมอบหมายโปรเจคงานที่น่าสนใจและท้าทายให้นักศึกษาได้ทดลองทำระหว่างการฝึกงานและจัดการอบรม Soft Skill อื่นๆ เช่น Pro Active Skill, Presentation Effectiveness, Problem Solving เป็นต้น ทักษะต่างๆ เหล่านี้นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในการทำงานและในชีวิตจริงได้เช่นกัน

นอกจากนั้น นักศึกษาฝึกงานยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทได้ดำเนินการร่วมกับพนักงานองค์กรอื่นๆ และชุมชน อาทิ เช่น กิจกรรมปลูกป่าชาเลน ปากน้ำประแสร์ จ.ระยอง โครงการ Neighbor Care ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับชุมชนต่างๆในอำเภอบ้านฉาง จ.ระยอง เป็นต้น


จำนวนนักศึกษาฝึกงานในระดับมหาวิทยาลัย ในปี 2021 มีจำนวนทั้งหมด 16 คนที่ได้รับการฝึกงานในรูปแบบ VIRTUAL INTERNSHIP


Scholarship

การมอบทุนการศึกษาถือเป็นอีกโครงการหนึ่งที่กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เล็งเห็นความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเงินทุนให้กับนิสิต นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี พร้อมกับมอบโอกาสในการฝึกงานอีกด้วย ในปีที่ผ่านมา เรามีนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี จำนวน 20 ทุน


Find your career at Dowค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ค้นหาตำแหน่งงานที่คุณสนใจได้ทั่วทุกมุมโลก


SEARCH FOR JOBS

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว

คุณสามารถรับทราบข่าวสาร ตำแหน่งงานที่คุณสนใจหรือกิจกรรมต่างๆ


JOIN THE TALENT COMMUNITY

Connect กับเราบน LinkedIn

คุณสามารถค้นหาเพื่อน ๆ ในเครือข่ายของคุณที่ทำงานที่ดาว เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทดาว

VISIT US ON LINKEDIN