News - Dow Family Thailand


Newsสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อทีมสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

คุณอภิรดี ภู่ภิรมย์
โทร. 02-3657296
อีเมล papiradee@dow.com

คุณสุทธิพงศ์ โกรทินธาคม
โทร. 038-673315
อีเมล skrotintakom@dow.com


  Mon , 10 June 2024

  กทม.เดินหน้าพัฒนาเด็กดี-เก่ง ผนึก Dow และสถาบันรักลูก ชูทักษะสมองอีเอฟ ยกระดับบุคคลากร

  กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) และสถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา EF Facilitator ภายใต้โครงการภาคี ดาว-อีเอฟ พัฒนาเด็ก กทม. (DOW-EF Bangkok ...

  Read more

  Fri , 07 June 2024

  Dow รับรางวัลนายจ้างดีเด่นที่สนับสนุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

  กลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย (Dow) ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลนายจ้างดีเด่นในการสนับสนุนการวางแผนทางการเงินของพนักงานเพื่อการเกษียณผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด โดยคุณศิริพร เฟื่องมารยาท ผู้อำนวยก ...

  Read more

  Thu , 06 June 2024

  Dow รวมพลังภาครัฐและภาคเอกชนต้นแบบ ขับเคลื่อนระยอง กู้วิกฤตโลกเดือด

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ประสานความร่วมมือลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความตระหนักแก่ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ได้ร่วมกันเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนจังหวัดระยองใ ...

  Read more

  Wed , 05 June 2024

  Dow ฉลองการขยายกำลังผลิตโรงงานโพรพิลีนไกลคอล มั่นใจพร้อมหนุนลูกค้าหลายอุตสาหกรรมเติบโต

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จัดงานฉลองความสำเร็จในการขยายกำลังการผลิตของโรงงานโพรพิลีนไกลคอล (Propylene Glycol - PG) ในประเทศไทย โดยเพิ่มกำลังการผลิตอีก 80,000 ตัน/ปี รวมเป็น 250,000กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลนายจ้างดีเด่นในการสนับสนุนการวางแผนทางการเงินของพนักงานเพื่อการเกษียณผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด โดยคุณศิริพร เฟื่องมารยาท ผู้อำนวย ...

  Read more

  Thu , 30 May 2024

  Dow ประเทศไทย รุกขยายกำลังผลิตโพรพิลีนไกลคอลสู่ 2.5 แสนตันต่อปี ขึ้นแท่นใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ระดับโลก ประกาศความสำเร็จในการขยายกำลังการผลิตของโรงงานโพรพิลีนไกลคอล (Propylene Glycol - PG) ในประเทศไทยที่นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย อำเภ ...

  Read more

  Fri , 17 May 2024

  SCGC ผนึก Dow เตรียมร่วมมือทางธุรกิจ สร้างโมเดลใหม่ ตั้งเป้าหมุนเวียนพลาสติกใช้แล้วกว่าสองแสนตันต่อปี

  บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเตรียมพร้อมสู่ พันธมิตรทางธุรกิจเพื่อพลาสติกหมุนเวี ...

  Read more

  Thu , 16 May 2024

  Dow หนุนบุคลากรและทุนกว่า 3.5 แสนบาท สืบสานประเพณีสงกรานต์ชุมชน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์และกิจกรรมสานสัมพันธ์วันผู้สูงอายุประจำปี โดยมีนายณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนกกิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ นำพนักงานจิตอาส ...

  Read more

  Tue , 07 May 2024

  เยาวชนทีมชาติไทยร่วมแข่งหุ่นยนต์นานาชาติ FIRST? Championship ชื่นชม Dow มอบทุนสนับสนุน 1.1 ล้านบาท

  เยาวชนทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในงาน 2024 FIRST® Championship ณ เมืองฮุสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางกลับถึงเมืองไทย พร้อมเผยประสบ ...

  Read more

  Tue , 30 April 2024

  Dow มอบเสื้อกีฬา หนุนชุมชนประแส ออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) มอบเสื้อกีฬาจำนวน 200 ตัว สนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาให้กับชุมชนของเทศบาลตำบลปากน้ำประแส เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง สร้างความสามัคคีในชุมชน และกระตุ้ ...

  Read more

  Wed , 24 April 2024

  Dow มอบผลิตภัณฑ์โพลิยูรีเทนให้แก่มูลนิธิขาเทียม

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) มอบผลิตภัณฑ์โพลิยูรีเทนให้กับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนขาเทียมจำนวนทั้งสิ้น 920 กิโลกรัม มูลค่า 85,400 บาท โดยมีคณะผู้บริหารขอมูลนิธิขาเทียมเป็นผู้รับมอบ ...

  Read more

  Mon , 22 April 2024

  Dow มอบเสื้อสนับสนุน อสม. บ้านฉางและมาบตาพุด

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) มอบเสื้อจำนวน 1,500 ตัว ให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง และเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง เพื่อส่งเสริมการทำงานด้านอนามัยและสาธารณสุขของ อสม. ซึ่ ...

  Read more

  Tue , 09 April 2024

  เปิดอบรมฟรี! “แพลตฟอร์ม EF” สำหรับคนไทยทั่วประเทศ มหิดล จับมือ Dow หนุนสร้าง ‘เด็กดีและเก่ง’ ด้วยทักษะสมอง EF

  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จัดทำ แพลตฟอร์ม EF ปี 2567: ร่วมด้วยช่วยกันสร้างท ...

  Read more

  Fri , 05 April 2024

  Dow จับมือ ศศินทร์ สานพลังรักษ์โลกกับคนรุ่นใหม่ ใน "FLY Volunteers Bangkok Summer Camp 2024"

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ จัดกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมรวม 3 วัน ให้กับน้อง ๆ ม.ต้น จากโรงเรียนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อสร้างเสริมทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีต่ ...

  Read more

  Thu , 04 April 2024

  Dow ปรับปรุงระบบน้ำประปา พัฒนาคุณภาพชีวิต มอบน้ำสะอาดปลอดภัย เสริมสุขอนามัยให้ชุมชน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จัดกิจกรรม ‘ปรับปรุงระบบน้ำประปา พัฒนาคุณภาพชีวิต’ ภายใต้โครงการ “ยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน” โดยพนักงานดาวอาสาฝ่ายซ่อมบำรุงและวิศวกรรมได้ร่วมกันติดตั้งระบบท่อน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน มอบถังเก็บน้ำขนาด 2,00019 วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยอง หันมาปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยและรีไซเคิลได้ พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านวัสดุศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยั่ง ...

  Read more

  Tue , 26 March 2024

  ห้องเรียนเคมีดาว เดินหน้าขยายเครือข่ายเคมีย่อส่วน เติมความรู้สู่ครูวิทย์ 800 คนทั่วประเทศ

  โครงการห้องเรียนเคมีดาว (Dow Chemistry Classroom) โดยกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และสำนักคณะกรรมการการศึกษาขึ้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดเวิร์คช้อปออนไลน์ ...

  Read more

  Thu , 21 March 2024

  Dow มอบข้าวสาร หนุน อสม. มาบตาพุด ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ในวัน อสม.แห่งชาติ

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) มอบข้าวสารจำนวน 100 กิโลกรัม ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในกิจกรรมผ้าป่าถุงยังชีพจัดโดยเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ เนื่องในวั ...

  Read more

  Mon , 18 March 2024

  Dow มอบ 10 ทุนวิศวะ ป.ตรี เพิ่มโอกาสด้านการศึกษา พัฒนาคนคุณภาพเพื่ออนาคต

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) มอบทุนการศึกษาประจำปี 2567 จำนวน 10 ทุน รวมมูลค่า 200,000 บาท ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องสองปีให้กับนิสิตและนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกร ...

  Read more

  Tue , 12 March 2024

  Dow ผนึก วว. สถาบันพลาสติก ชวนชาวระยอง “เก็บ...เซฟ...โลก” เปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วเป็นผลิตภัณฑ์มีมูลค่า กับศูนย์ MRF บ้านฉาง

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และสถาบันพลาสติก จัดแคมเปญ เก็บ...เซฟ...โลก ชวนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการรวบรวม ฝาขวด ...

  Read more

  Fri , 01 March 2024

  Dow ประกาศเจตนารมณ์ จับมือ จ.ระยอง ก้าวสู่จังหวัดคุณธรรม หนุนแผนแห่งชาติ

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือขับเคลื่อนระยองสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมบุคลากรขององค์กรให้ประพฤติ ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสืบสานวั ...

  Read more

  Wed , 28 February 2024

  Dow สืบสานงานบุญข้าวหลามและศาลหลวงเตี่ย สร้างสังคมที่มีส่วนร่วมด้วยความเข้มแข็งของวัฒนธรรมท้องถิ่น

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมประเพณีพื้นบ้าน งานบุญข้าวหลาม และ ทำบุญศาลหลวงเตี่ย โดยสนับสนุนงบประมาณและวัตถุดิบให้กับชุมชน พ ...

  Read more

  Fri , 23 February 2024

  พระจอมเกล้าธนบุรี ลุยปรับหลักสูตรวิศวะเคมี ปั้นทักษะตอบความต้องการตลาด ดึง Dow ร่วมพัฒนา

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ลุยปรับตัวตอบโจทย์ความต้องการตลาดแรงงาน เตรียมปั้นบัณทิตวิศวกรรมเคมีรุ่นใหม่เก่งทั้งในและนอกตำราเพื่อป้อนภาคอุตสาหกรรมอย่างตรงจุด ดึงยักษ์ใหญ่ภาคเอก ...

  Read more

  Fri , 23 February 2024

  Dow เปิดตัวเม็ดโพลิเอทิลีนผลิตด้วยน้ำมันจากขยะพลาสติก ชูนวัตกรรมรีไซเคิลขั้นสูง ช่วยไทยลดขยะอย่างยั่งยืน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านวัสดุศาสตร์ระดับโลก เปิดตัวนวัตกรรมเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนที่ผลิตจากขยะพลาสติกโดยกระบวนการรีไซเคิลขั้นสูง ซึ่งมีจุดเด่นด้วยการนำขยะพลาสติกที่มีข้อจำกัดในการนำกลับมาใช้ใหม่มาผลิตเป็นน้ำมันไพโรไลซ ...

  Read more

  Thu , 22 February 2024

  Dow จับมือ EEC สร้างนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ ต้านโลกร้อน ลดขยะทะเลผ่าน ‘ค่ายเยาวชนรักษ์ป่าชายเลน’

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนร่วมกับศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา Environmental Education Centre Thailand (EEC) และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  Read more

  Fri , 16 February 2024

  จังหวัดระยอง ผนึก Dow วางแนวทางสร้าง “เด็กดี เด็กเก่ง” ขับเคลื่อนชุมชนผาสุกยั่งยืน ลดปัญหาสังคมเชิงรุก

  จังหวัดระยอง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) และสถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ ดาว - อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จเพื่อระยองผา ...

  Read more

  Tue , 13 February 2024

  Dow ท้าทายทักษะ STEM เด็กไทย พิชิตภารกิจ FIRST? LEGO? League พร้อมท้าชิงในระดับนานาชาติ สร้างเส้นทางสู่อนาคตแห่งนวัตกรรม

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดการแข่งขันหุ่นยนต์สำหรับเยาวชนป ...

  Read more

  Thu , 01 February 2024

  ถึงไทยแล้ว! Dow ชูนวัตกรรมเพื่อยางรถยนต์อัจฉริยะ ปิดผนึกรอยรั่วได้เอง ปลอดภัย ไม่ต้องปะยาง

  กรุงเทพฯ – 30 มกราคม 2567 – กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำระดับโลกด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Scienc ...

  Read more

  Mon , 29 January 2024

  Dow ขยายผลเน็ตเวิร์คการศึกษาวิทยาศาสตร์ด้วยเคมีแบบย่อส่วน เดินหน้าพัฒนาศักยภาพครูไทย-อาเซียน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

  Read more

  Mon , 29 January 2024

  Dow รับพระราชทานโล่เกียรติยศผู้สนับสนุน กิจการงานของมูลนิธิขาเทียมฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) รับพระราชทานโล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนกิจการงานของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากการบริจาคผลิตภัณฑ์โพลิยูรีเทนสำหรับการทำขาเทียม การพ ...

  Read more

  Fri , 19 January 2024

  Dow รับใบประกาศเกียรติคุณ “องค์กรที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ” ยอมรับความแตกต่าง ย้ำคุณค่าและความเท่าเทียมของบุคลากร

  บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด ในเครือของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) รับเกียรติบัตรสถานประกอบการที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2566 ในโครงการวันคนพิการสากลจังหวัดระยอง จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และสำนักพัฒนาส ...

  Read more

  Thu , 18 January 2024

  Dow สนับสนุนนิทรรศการ “Weaving Our Stories: สานสัมพันธ์การทูตสหรัฐฯ-ไทย 190 ปี”

  เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2567 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าระยองจำนวน 3 แห่งที่ Dow ให้การสนับสนุนพัฒนาศูนย์เ ...

  Read more

  Mon , 15 January 2024

  Dow และโรบินสันไลฟ์สไตล์ จัดกิจกรรม “เด็กดีมีสุข สนุกกับอีเอฟ” ขยายผลการเลี้ยงดูบุตรหลานด้วย EF สู่ผู้ปกครอง ในวันเด็กแห่งชาติ

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ บ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม Play & Learn with EF เด็กดีมีสุข สนุกกับอีเอฟ ภายใต้โครงการ ดา ...

  Read more

  Mon , 15 January 2024

  Dow หารือ รมว.อุตสาหกรรม พร้อมหนุนอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน ในงาน 'The Journey of Sustainable Partnerships 2024' ของ กนอ.

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) โดยคุณภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมงานแถลงนโยบายการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ภายใต้หัวข้อ The Journey of ...

  Read more

  Mon , 15 January 2024

  Dow ร่วมเสวนากับกลุ่ม “แซง-โกแบ็ง ชี้แนวทางยกระดับ อุตสาหกรรมก่อสร้างและบรรจุภัณฑ์ไทย มุ่งสู่ “Carbon Neutrality”

  กลุ่มบริษัท แซง-โกแบ็ง ผู้นำด้านโซลูชั่นการก่อสร้างที่ยั่งยืน จัดงานเสวนาภายใต้หัวข้อ “ยกระดับความท้าทายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศไทย ...

  Read more

  Wed , 20 December 2023

  Dow จับมือ D S U Chemical จัดกิจกรรมระดมทุนสร้างพลังบวก มอบรอยยิ้มและความอบอุ่นให้น้อง ๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับ บริษัท ดี เอส ยู เคมีคอล จำกัด จัดกิจกรรมระดมทุน มอบของใช้จำเป็นสำหรับเด็กเล็ก และบริจาคเงินสมทบทุนรวมกว่า 67,450 บาท ให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ภายใต้โครงการ “Healing Hearts: Bringing Sm ...

  Read more

  Mon , 18 December 2023

  Dow เปิดเวที FIRST? Tech Challenge ครั้งที่ 5 หนุนเด็กไทยเก่งเทคโนโลยี เฟ้นหาทีมชาติหุ่นยนต์เยาวชน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow)  บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก ร่วมกับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทย ...

  Read more

  Tue , 12 December 2023

  Dow เปิดตัว BETAFOAM นวัตกรรมโฟมลดเสียงรบกวนสำหรับยานยนต์ เพิ่มความปลอดภัย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำระดับโลกด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) เปิดตัว BETAFOAM นวัตกรรมโฟมปิดช่องว่างประสิทธิภาพสูงสำหรับยานยนต์ ใช้ฉีดเข้าไปในโครงสร้างรถยนต์เพื่ออุดรูแ ...

  Read more

  Fri , 01 December 2023

  คาโอรุกตลาดผู้บริโภคสายรักษ์โลก จับมือ SCGC และ Dow มุ่งพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สู่ผู้นำด้านความยั่งยืน

  บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด (Kao) รุกตลาดผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจความยั่งยืน จับมือสองผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ระดับโลก ได้แก่ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC) และ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ...

  Read more

  Wed , 29 November 2023

  Dow รวมพลังจิตอาสา เก็บขยะป่าชายเลนกว่า 2.7 ตัน กู้วิกฤตขยะทะเล ฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างมีส่วนร่วม

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จัดกิจกรรม “เก็บ...เซฟ...โลก ลดขยะ พิทักษ์ป่าชายเลนภายใต้โครงการ ดาวและภาคีป่าชายเลนประเทศไทย หรือ Dow & Thailand Mangrove Allianceกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) สานต่อความผูกพันกับชุมชน  ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงในชุมชนประจำปี 2566 โดยได้สนับสนุนงบประมาณและเครื่องใช้ไฟฟ้าและของรางวัลอื่น ๆ ในการจับฉลากสอยดาวรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมก ...

  Read more

  Fri , 24 November 2023

  Dow รับรางวัลรับผิดชอบต่อสังคมระดับแพลตินัมปีที่ 4 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) รับรางวัลองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจำปี 2566 ระดับแพลตินัม” (2023 AMCHAM Corporate Social Impact Awards with Platinum Level ...

  Read more

  Wed , 22 November 2023

  Dow เดินหน้ายกระดับศักยภาพวิศวกรเคมีไทย จับมือ วิศวะ ลาดกระบัง ต่อยอดความรู้สู่การปฏิบัติจริง

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำการพัฒนาและผลิตวัสดุศาสตร์ของโลก เดินหน้าลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยในการขยายผลการเสริมศักยภาพและทักษะด้านวิศวกรรมเคมีที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมไทยและตลาดแรงงานอย่างตรงจุด โดยล่ ...

  Read more

  Wed , 22 November 2023

  50 จังหวัด ร่วมประกวด “ปฏิบัติการเคมีย่อส่วน DOW-CST AWARD” ย้ำผลสำเร็จ “ห้องเรียนเคมีดาว” สร้างประโยชน์ทั่วประเทศ

   กรุงเทพฯ – 17 พฤศจิกายน 2566 - กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) และพันธมิตรในโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว"  

  Read more

  Mon , 20 November 2023

  Dow และ SCGC สืบสานอัตลักษณ์ไทย จัดงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี ’66 ร่วมกับชุมชน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) นำโดย นายเดชา พาณิชยพิเชฐ ผู้อำนวยการโรงงาน จัดงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2566 ณ วัดประชุมมิตรบำรุง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โดยเป็นเจ้าภาพร่วมกับบริษัท เอ ...

  Read more

  Mon , 20 November 2023

  Dow มอบหมวกไหมพรม หนุนพนักงานร่วมบรรเทาภัยหนาว กับสภากาชาดไทย ใน “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ ปี 2567”

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) มอบหมวกไหมพรมคลายหนาว จำนวน 600 ใบ สนับสนุนโครงการ หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อปี 2567” พร้อมสนับสนุนพนักงานมีส่วนร่วมในการบริจาคอุปกรณ์กันหนาว ร่วมเป็นจิตอาสาในก ...

  Read more

  Thu , 02 November 2023

  Dow จัดค่ายภาษาอังกฤษ ชวน คิด(ส์) เล่น...เรียน...รู้ เตรียมความพร้อมเด็กระยอง รองรับการเติบโต EEC

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จัดกิจกรรม ‘ค่ายภาษาอังกฤษ ชวน คิด(ส์) เล่น...เรียน...รู้’ ภายใต้โครงการ “ยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน” โดยพนักงานดาวอาสากลุ่ม Dow Next Gen ได้ร่วมกันพัฒนาทักษะก ...

  Read more

  Tue , 31 October 2023

  Dow หนุนผู้ประกอบการอาหารไทย บุกตลาดยุโรป จับมือ “แอบโซลูท เฟล็กซิเบิ้ล” พัฒนาถุงบรรจุอาหารรีไซเคิลได้

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science)  ร่วมมือบริษัท แอบโซลูท เฟล็กซิเบิ้ล จำกัด (Absolute Flexible) บริษัทชั้นนำด้านการออกแบบและผลิตบรรจุ ...

  Read more

  Fri , 27 October 2023

  Dow เผยนวัตกรรมเครื่องสำอางยั่งยืน ชูคอนเซปต์ไร้น้ำ-ธรรมชาติ-มินิมอล งาน in-cosmetics Asia 2023

  Dow นำเสนอนวัตกรรมเครื่องสำอางล่าสุดในงาน in-cosmetics Asia 2023 ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน (บูธ K30) โดยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ คอนเซปต์ Beauty Rebalanced 2.0 < ...

  Read more

  Fri , 20 October 2023

  Dow ชูผ้าไทยท้องถิ่นระยองที่น่ารู้จัก ชวนชมคลิป “ภูมิปัญญาผ้าไทยที่คุณอาจไม่เคยรู้”

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมอนุรักษ์การสานต่อภูมิปัญญาผ้าไทย ผลิตคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์และพัฒนาศูนย์เรียนรู้และสื่อนิทรรศการภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตผ้าไทยในจังหวัดระยอง 3 แห่ง ซึ่งล้วนแล้วแต่มีเสน ...

  Read more

  Mon , 16 October 2023

  เปิดรับสมัครแล้ว! นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ชิงรางวัลระดับโลก Dow Packaging Innovation Awards ครั้งที่ 35

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ผู้บริหารแบรนด์ นักออกแบบ และผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีแพคเกจจิ้งทั่วโลก ส่งผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความยั่งยืน และการนำ ...

  Read more

  Mon , 09 October 2023

  Dow ได้รับการเชิดชู “องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก” มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจและสังคมสู่ความยั่งยืนอย่างรับผิดชอบ

  บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) รับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization: CALO)”

  Read more

  Wed , 27 September 2023

  Dow ท้าน้องมัธยมทั่วประเทศ ออกแบบหุ่นยนต์พิชิตภารกิจ พร้อมเป็นทีมชาติไทยในการแข่งขัน FIRST Tech Challenge #5 ที่สหรัฐฯ

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) และพันธมิตร เปิดรับสมัครผู้ท้าชิงที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม. 1-ม.6 หรือเทียบเท่า ร่ว ...

  Read more

  Tue , 26 September 2023

  Dow ปรับปรุงโรงเรือน ปรับพื้นที่แปลงเกษตร หนุนเยาวชนปลูกผักสร้างประโยชน์

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จัดกิจกรรมปรับปรุงโรงเรือน ปรับพื้นที่แปลงเกษตร ภายใต้โครงการยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชนโดยพนักงานดาวอาสาได้พัฒนาโรงเรือนปลูกผักของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีความแข็ง ...

  Read more

  Sat , 16 September 2023

  Dow เดินหน้า “เก็บ เซฟ โลก” ปีที่ 21 กู้วิกฤตขยะทะเล หยุดยั้งขยะกว่า 6 ตัน ด้วยพลังจิตอาสากว่า 3 พันคน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ ที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อม รวม 27 หน่วยงาน และจิตอาสากว่า 3,000 คน เดินหน้า “เก็บ... ...

  Read more

  Wed , 13 September 2023

  Dow ได้รับการรับรอง Great Place to Work? “สถานที่ทำงานยอดเยี่ยม” ตอบโจทย์ตั้งแต่เริ่มงานถึงเกษียณ

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านวัสดุศาสตร์ (Material Sciences) ได้รับการรับรองสถานที่ทำงานยอดเยี่ยมจาก Great Place to Work® จากความโดดเด่นในการสร้างองค์ ...

  Read more

  Mon , 11 September 2023

  รัฐ-องค์กรเอกชนผนึกกำลังพัฒนาระบบดึงวัสดุเหลือใช้กลับสร้างมูลค่า สตาร์ทโครงการ Smart Recycling Hub นำร่องกรุงเทพฯ ขยายผลสู่ EEC

  นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหามลพิษจากวัสดุเหลือใช้ และเปลี่ยนขยะเป็นทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

   

  Read more

  Wed , 06 September 2023

  เปิดแล้ว! ศูนย์ MRF แปรรูปวัสดุรีไซเคิลคุณภาพสูงแห่งแรกของไทย Dow และพันธมิตร นำร่อง ลดขยะ สร้างอาชีพ กระจายรายได้ให้ชุมชน

  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของ “ศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการและแปรรูปวัสดุรีไซเคิลครบวงจร (Material Recovery Facility: MRF)” ซึ่งเป็นต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยสำหรับการคัดแยกและยกระดับคุณภา ...

  Read more

  Wed , 30 August 2023

  Dow มอบห้อง “สุขีสโมสร” ให้ ทม.บ้านฉาง หนุนสุขวิถี ชูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สนับสนุนงบประมาณ 100,000 บาท สำหรับการปรับปรุง "ห้องสุขีสโมสร" ภายใต้โครงการ ยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน ซึ่งประกอบด้วย อุปกรณ์เครื่องเล่นและบริหารร่างกายที ...

  Read more

  Fri , 25 August 2023

  Dow เติมอาวุธ เสริมทักษะครูระยอง พร้อมเดินหน้าสร้างเด็กดีและเก่งด้วยทักษะอีเอฟ

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เดินหน้าขยายผลการอบรมทักษะสมอง EF ให้กับบุคลากรด้านการศึกษากว่า 140 คนในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และ 2กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) สนับสนุนอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 300 ชุด ในงานสตรีระยองสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งจัดโดยจังหวัดระยอง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และก ...

  Read more

  Wed , 23 August 2023

  Dow ขยายผลโครงการพัฒนาทักษะสมอง Dow-EF จัดอบรมการสร้างเด็ก ‘ดี’ และ ‘เก่ง’ ให้ครูปฐมวัยในสังกัด กทม.

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับสถาบัน รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป เดินหน้าพันธกิจพัฒนาคนคุณภาพ ขยายผลความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในโครงการ ภาคี ดาว-อีเอฟ พัฒนาเด็ก กทม. ...

  Read more

  Mon , 21 August 2023

  Dow ชูโครงการลดขยะต้านโลกร้อน รับใบประกาศจาก อบก. 2 ปีซ้อน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เดินหน้าโครงการจัดการพลาสติกใช้แล้ว เผยผลสำเร็จปี 65 ได้รับประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก หรือ Low Emission Support  Scheme (LESS) จ ...

  Read more

  Wed , 16 August 2023

  Dow มอบอุปกรณ์แล็ป 5 แสน หนุนการสอนเทคนิคระยอง เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติการจริง

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) มอบ 2 อุปกรณ์การทดลองในห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย เครื่อง Color สำหรับวัดค่าสีของ Sample และเครื่อง Balance ส ...

  Read more

  Tue , 15 August 2023

  Dow มอบเสื้อ หนุน ทม.บ้านฉางและจิตอาสา ปลูกต้นไม้ต้านโลกร้อน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) มอบเสื้อจำนวน 340 ตัว รวมมูลค่า 44,200 บาท สนับสนุนกิจกรรม ปลูกป่าชุมชน คนในเมืองของเทศบาลเมืองบ้านฉาง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อปลูกต้นไม ...

  Read more

  Fri , 11 August 2023

  Dow จับมือ วิศวะมหิดล ยกระดับศักยภาพ-ทักษะวิศวกรเคมี ป้อนอุตสาหกรรมไทย รับเทรนด์โลกยุคใหม่

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำการพัฒนาและผลิตวัสดุศาสตร์ของโลก เดินหน้าผนึกกำลังกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากการทำงานจริงสู่เนื้อหาใ ...

  Read more

  Wed , 09 August 2023

  ทุกโรงงานของ Dow รับรางวัลธงขาวดาวเขียว-ดาวทอง ตอกย้ำพันธกิจด้านธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

  นายนารินทร์ วงศ์ธนาศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และรัฐกิจสัมพันธ์ พร้อมกับผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยประจำปี 2565 (ธงข ...

  Read more

  Fri , 04 August 2023

  Dow หนุน ร.ร.วัดสระแก้ว ปรับปรุงห้องสุขา พัฒนาสุขอนามัยของเด็ก

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จัดกิจกรรมปรับปรุงห้องน้ำอาคารอนุบาล ภายใต้โครงการยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชนโดยพนักงานดาวอาสาได้ปรับเปลี่ยนชักโครกและโถสุขภัณฑ์ใหม่ให้เหมาะแก่การใช้งานสำหรับเด็กเล็ก เปลี่ยน ...

  Read more

  Wed , 02 August 2023

  Dow ชวนน้องมัธยม คิดการทดลองเคมีย่อส่วน ชิงรางวัล DOW-CST Award มูลค่ารวมกว่า 1.4 แสนบาท

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เปิดรับสมัครครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมคิดค้นการทดลองเคมีแบบย่อส่วนเข้าประกวด Dow-CST Award  ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการ

  Read more

  Mon , 31 July 2023

  Dow ชูเทคโนโลยี ‘ลดพลังงาน-ดักจับคาร์บอน’ หนุนภารกิจชาติ ‘โรงกลั่น-บำบัดก๊าซ’ สู่ Net Zero

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำระดับโลกด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ร่วมกับบริษัท ออฟติมอล เทค จำกัด ตัวแทนจำหน่ายเคมีภัณฑ์ สารเติมแต่งและวัตถุดิบเคมีอุตสาหกรรมชั้นนำ จัดสัมมนา “โรงกลั่นและโรงแยกก๊า ...

  Read more

  Wed , 26 July 2023

  สุดยอดเด็กไทย! เปลี่ยนหนอนด้วงสาคูเป็นโปรตีนทางเลือก แก้ปัญหาแมลงศัตรูพืช รับรางวัลจาก Dow

  น้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน คิดค้นวิธีการควบคุมและขยายระยะเวลาการเจริญเป็นตัวเต็มวัยของหนอนด้วงสาคู ซึ่งนอกจากจะยืดระยะเวลาที่สามารถบริโภคหนอนด้วงสาคูได้นานขึ้น ยังช่วยลดความเสียหายต่อพืชวงศ์ปาล์ม เพราะสามารถควบคุมการหลุดรอดของห ...

  Read more

  Tue , 25 July 2023

  Dow จัดอบรมเสริมอาวุธให้ผู้ประกอบการในประแส หนุนเทศบาลยกระดับการท่องเที่ยวยั่งยืน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จัดอบรมและพัฒนาการให้บริการด้านการท่องเที่ยว (การเป็นเจ้าบ้านที่ดี) ภายใต้โครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance ให้กับผู้ประกอบการนำเที่ย ...

  Read more

  Fri , 21 July 2023

  Dow เปิดตัวกาวโพลียูรีเทน DIAMONDLOCK? เทคโนโลยีใหม่สำหรับปูพื้น ใช้ง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การันตีด้วยรางวัลจากอเมริกา

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำระดับโลกด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) เปิดตัวนวัตกรรมกาวโพลียูรีเทนอเนกประสงค์เทคโนโลยีใหม่ DIAMONDLOCK™ สำหรับปูพื้น ใช้ได้กับพื้นผิวหลายประเภท ...

  Read more

  Thu , 20 July 2023

  Dow หนุน สพป. ระยอง 1 และ อปท. เสริมความรู้ครูในสังกัด มุ่งสร้างเด็กดีและเก่งด้วยทักษะอีเอฟ

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับสถาบันรักลูก (RLG) จัดกิจกรรมเวทีอบรมเติมความรู้เรื่อง “ทักษะสมอง EF เพื่อหนุนเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ ภายใต้โครงกา ...

  Read more

  Thu , 20 July 2023

  Dow มอบของใช้เด็กเล็กให้คุณแม่หลังคลอด หนุนสาธารณสุขระยอง ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) มอบตุ๊กตาและของใช้เด็กเล็กให้กับกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เพื่อนำไปใช้มอบระหว่างลงพื้นที่แนะนำการดูแลตนเองแก่มารดาหลังคลอด และความรู้ด้า ...

  Read more

  Tue , 18 July 2023

  อบก. รับรอง Dow เพิ่มอีก 7 ผลิตภัณฑ์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หนุนผู้ประกอบการไทยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

  ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products) และฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction)

  Read more

  Mon , 17 July 2023

  Dow จัดโปรแกรมส่งเสริมความหลากหลายของคู่ค้า มุ่งขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจที่เท่าเทียมและยั่งยืน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จัดงานสัมมนาส่งเสริมความหลากหลายของคู่ค้า (Supplier Diversity Accelerator) ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่ให้โอกาสที่เท่าเทียมกับคู่ค้าที่มีความหลากหลาย ผ่ ...

  Read more

  Mon , 10 July 2023

  Dow จับมือ ทม.มาบตาพุด เสริมทัพผู้ปกครอง เลี้ยงลูกให้ “เก่ง ดี มีสุข” ด้วยทักษะสมองอีเอฟ

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผนึกกำลังกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด จัดโครงการการส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า (Executive Functions: EF) สร้างเด็กปฐมวัย “เก่ง ดี มีสุข” หนุน 3 ...

  Read more

  Thu , 29 June 2023

  Dow ผนึก กรมทะเล ปลูกป่าชายเลนสร้างคาร์บอนเครดิต เผยปลูกป่าต้องต่อเนื่อง พร้อมดูแล 10 ปี

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จัดกิจกรรม “ดาวปลูกกล้า รักป่าชายเลนร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และจังหวัดระยอง โดยปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติมอีก 13.38 ไร่ ต่อเนื่องเป็นปีที่

  Read more

  Tue , 27 June 2023

  Dow หนุน ร.ร.วัดเนินกระปรอก สร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่ปลอดภัย เสริมสุขอนามัยให้เด็ก


  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จัดกิจกรรมปรับปรุงสนามเด็กเล่นและซ่อมแซมอ่างล้างหน้า-แปรงฟัน เพื่อโรงเรียนที่ยั่งย ...

  Read more

  Tue , 27 June 2023

  Dow เปิดตัวนวัตกรรมเคลือบพื้นห้องโดยสารรถยนต์ ลดเสียงรบกวน ช่วยรถน้ำหนักเบา

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) บริษัทระดับโลกด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) เปิดตัวนวัตกรรมวัสดุเคลือบพื้นห้องโดยสารชนิดเหลวแบบฉีดพ่น ช่วยลดเสียงรบกวนภายในรถยนต์ (Liquid Applied Sound Dampi ...

  Read more

  Thu , 15 June 2023

  ครั้งแรกของอสังหาริมทรัพย์ไทย! แสนสิริ จับมือ Dow ใช้นวัตกรรม ECOGROUND? สร้างสนามเด็กเล่นสีเขียว มุ่งเป็นผู้นำความยั่งยืนด้านที่อยู่อาศัย

  บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย จับมือกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านวัสดุศาสตร์ของโลก เปิดตัว ECO-FRIENDLY PLAYGROUND สนามเด็กเล่น ที่ใช้นวัตกรรม ECOGROUND™ อะคริลิกสูตรน้ำครั้งแรกในเมืองไทย ภายในโครงการ Habito Mall ถนนสุขุมวิท มุ่งผนึกกำลังนำนวัตกรรมการก่ ...

  Read more

  Mon , 12 June 2023

  สุดไฮเทค! “Dow” หนุน กรมทะเลฯ ใช้ระบบ ติดตามพื้นที่ป่าชายเลนจากภาพถ่ายดาวเทียม

  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับภาคี Dow & Thailand Mangrove Alliance เปิดใช้งานและจัดอบรมระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา 1.9 ล้านบาท จากกลุ่มบริ ...

  Read more

  Tue , 30 May 2023

  Dow เปิดบ้านต้อนรับชุมชน เสริมสัมพันธ์ สร้างความมั่นใจต่อกระบวนการผลิตระดับโลก

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จัดกิจกรรม เปิดบ้านดาวเชิญผู้แทนจากชุมชนในเขตพื้นที่บ้านฉางและมาบตาพุดกว่า 400 คน เข้าเยี่ยมชมโรงงานของ Dow ระหว่างเดือนพฤษภาคม ...

  Read more

  Thu , 25 May 2023

  มช. เผยผลศึกษาถนนพลาสติกรีไซเคิล ไม่ก่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทดสอบบนถนนภาครัฐ

  จากการริเริ่มของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ซึ่งร่วมมือกับ SCGC นำโครงการถนนพลาสติกที่ Dow ได้ทำสำเร็จในหลายประเทศทั่วโลกเข้ามาทดลองทำใ ...

  Read more

  Tue , 23 May 2023

  Dow ผนึกสมาคมเคมีฯ และ สพฐ. จัดอบรมเคมีแบบย่อส่วนฟรี เดินหน้าพัฒนาครูวิทย์ไทยทั่วประเทศ

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) บริษัทชั้นนำด้านวัสดุศาสตร์ ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต่อยอดความร่วมมือจากโครงการห้องเรียนเคมีดาว จัดเวิร์คช้อป “การอบรมเทคนิคปฏิบ ...

  Read more

  Wed , 17 May 2023

  แบรนด์หรู LVMH จับมือ Dow พัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำหอมและเครื่องสำอางแบบยั่งยืน

  โมเอต์ เฮนเนสซี่ หลุยส์ วิตตอง (แอลวีเอ็มเอช) ผู้ผลิตสินค้าหรูระดับโลกกว่า 75 แบรนด์ดัง เช่น หลุยส์ วิตตอง คริสเต ...

  Read more

  Tue , 02 May 2023

  Dow เปิดตัวเว็บไซต์สร้างสรรค์สูตรสี "Paint Vision" ตัวช่วยไฮเทคเพื่อนักพัฒนาและผู้ผลิตสีอาคารและโค้ทติ้ง

  Paint Vision เว็บไซต์ล้ำสมัยจาก Dow ที่ใช้พลังของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการคาดคะเนสูตรสีและส่วนผสมต่างๆ ตั้งเป้าพลิกโฉมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิว โดยยกระดับการสร้างสรรค์นวัตกรรมและความร่วมมือในการพัฒนาส ...

  Read more

  Wed , 26 April 2023

  Dow ชี้แนวทางการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

  คุณสุพจน์ เกตุโตประการ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ได้ร่วมเสวนา “การจัดการขยะ (ทรัพยากรมีค่า?) ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ในวันพุธที่ 26

  Read more

  Fri , 21 April 2023

  Kimpai Tubes ผนึก Dow ชูนวัตกรรมหลอดยาสีฟันรีไซเคิลได้ รายแรกในไทยที่สมาคมผู้รีไซเคิลพลาสติกรับรอง

  กิมไป๊ ลามิทิวบ์ผู้นำด้านการผลิตแพคเกจจิ้งชนิดหลอด ผนึกกำลัง กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ระดับโลก

  Read more

  Wed , 05 April 2023

  Dow มอบทุนการศึกษารวม 3 แสนบาท หนุนสายวิทย์และวิศวะใน 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) มอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 รวมมูลค่า 300,000 บาท ให้กับนิสิตและนักศึกษาที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข ...

  Read more

  Tue , 04 April 2023

  Dow หนุนบ้านฉางจัด “WALK FOR HEALTH” ร่วมส่งเสริมสุขภาพชาวระยองตลอด 9 เดือน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) มอบผ้าเช็ดตัวลดอุณหภูมิ (Cooling Tower) รวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในโครงการ เก้าเดือน ก้าวเดิน เพื่อสุขภาพที่ดี ชีวีมีสุข - ...

  Read more

  Mon , 03 April 2023

  อบรมฟรี! ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน ต่อยอดเทคนิคให้ครูวิทย์ สู่ลูกศิษย์ทั่วไทย

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จัดเวิร์คช้อปออนไลน์ “การอบรมเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา และโครงกา ...

  Read more

  Fri , 31 March 2023

  ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกชี้ความท้าทายและโอกาส อุตสาหกรรมเคมีคือนาคตในการผลักดันสังคมคาร์บอนต่ำ

  กูรูระดับโลกเผยอุตสาหกรรมเคมีจะมีบทบาทสำคัญที่สุดในการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่จะตามมา แม้ว่าอุตสาหกรรมเคมีในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้จะเผชิญความท้าทาย แต่ก็มีโอกาสทางธุรกิจและโอกาสในการเติบโตอีกมหาศาลที่รออยู่ < ...

  Read more

  Wed , 29 March 2023

  ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมคณะ เยี่ยมชมมาตรฐานการผลิตระดับโลก ของ Dow ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ต้อนรับคณะผู้บริหารจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมโรงงานของ Dow ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย โดยมีนายเดชา พา ...

  Read more

  Thu , 23 March 2023

  Dow หนุนตลาดนัดรีไซเคิลชุมชนปากลัด นำขยะ 4 ตันกลับมาใช้ประโยชน์

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) สนับสนุนการจัดตลาดนัดรีไซเคิล ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการจัดการขยะอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดปลอดขยะ ณ ชุนชนบ้านปากลัด (Paklad Zero Waste)” มุ่งพัฒนาแกนนำเยาวชน ...

  Read more

  Tue , 21 March 2023

  Dow มอบข้าวสาร หนุน อสม. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ดำเนินงานด้านการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมอบข้าวหอมมะลิจำนวน 100 ถุง สนับสนุนกิจกรรมของเทศบาลเมืองมาบตาพุด ภายใต้โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข กิจ ...

  Read more

  Tue , 14 March 2023

  อบรมฟรี พร้อมกัน 5 แห่งทั่วประเทศ! ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน เพื่อครูวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต่อยอดความร่วมมือจากโครงการห้องเรียนเคมีดาว กับสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท) จัดเวิร์คช้อป “การอบรมเทคน ...

  Read more

  Fri , 10 March 2023

  Dow จับมือ กทม. ชูต้นแบบชุมชนเกาะกลางจัดการขยะครบวงจร แจกฟรีหนังสือถอดบทเรียน เล็งขยายผลสู่ชุมชนอื่น

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) TIPMSE ชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย และพันธมิตรในโครงการฯ จัดสัมมนาและเยี่ยมชม “โครงการต้นแบบชุมชนจัดการขยะอย่างครบวงจรชุมชนเกาะกลาง” เพื่อเป็นแนวทางการขยา ...

  Read more

  Wed , 01 March 2023

  นักสิ่งแวดล้อมชวนถอดบทเรียนความสำเร็จฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน ชี้ ชุมชน คือพลังสำคัญ

  ตัวแทนภาครัฐและเอกชนประสานเสียงบนเวที Blue Carbon Conference 2022 ชี้ “ชุมชน” คือพลังสำคัญของการปลูกป่าชายเลนอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแหล่งอาหาร แหล่งท่องเที่ยว ลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และสร้างมั่นคงทางรายได้ให้คนในชุมชน ...

  Read more

  Thu , 23 February 2023

  Dow บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) นำพนักงานดาวอาสาบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี พร้อมสนับสนุนของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมบริจาคโลหิตแทนคำขอบคุณ โดยมีนายณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จ ...

  Read more

  Tue , 21 February 2023

  Dow ตั้งเป้าเปลี่ยนขยะเป็นผลิตภัณฑ์ 3 ล้านตันต่อปี มุ่งส่งเสริมระบบพลาสติกหมุนเวียน

  • ขยายเป้าหมายการทำงานด้านความยั่งยืนโดยเปลี่ยนขยะเป็นผลิตภัณฑ์ ต่อยอดเป้าหมายการทำงานด้านความยั่งยืนที่ประกาศเมื่อปี 2563
  • ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการรีไซเคิลเชิงกลและการรีไซเคิลขั้นสูง ...

  Read more

  Fri , 17 February 2023

  Dow มอบชุดของขวัญให้คู่รัก ที่จดทะเบียนในวันวาเลนไทน์

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) สนับสนุนกิจกรรมจดทะเบียนสมรส บอกรัก ณ บ้านฉาง โดยมอบชุดของขวัญให้กับคู่รักที่จดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง และศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ บ้านฉาง โดยมี

  Read more

  Thu , 16 February 2023

  Dow นำจิตอาสาสืบสานงานบุญข้าวหลาม ร่วมสนับสนุนวัตถุดิบให้ชุมชน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมประเพณีพื้นบ้าน งานบุญข้าวหลาม’ (ทำบุญกลางทุ่งเดือนสาม) โดยสนับสนุนข้าวเหนียว 1,450

  Read more

  Mon , 06 February 2023

  Dow หนุนนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นจิ๋ว เสริมการเรียนรู้ STEM พิชิตภารกิจ FIRST? LEGO? League พร้อมต่อยอดแข่งนานาชาติ

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดการแข่งขันหุ่นยนต์สำหรับเยาวชนป ...

  Read more

  Wed , 01 February 2023

  ดาวได้รับเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทน่ายกย่องระดับโลกโดย นิตยสารฟอร์จูนเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน!

       นิตยสารฟอร์จูน (Fortune) สหรัฐอเมริกา ได้จัดอันดับให้ Dow เป็นหนึ่งใน 100 บริษัท Great Place to Work® และ FORTUNE 100 Best Companies to Work For® ถือ ...

  Read more

  Tue , 31 January 2023

  Dow จับมือ Mura วางแผนสร้างโรงรีไซเคิลพลาสติกขั้นสูงใหญ่ที่สุดในยุโรป มุ่งสู่ผู้ผลิตโพลีเอทีลีนด้วยวัตถุดิบหมุนเวียนรายใหญ่ที่สุดในโลก

  Dow (ดาว) บริษัทด้านวัสุดศาสตร์ชั้นนำของโลก และ Mura Technology ผู้นำด้านโซลูชั่นการรีไซเคิลขั้นสูงระดับโลก ได้ประกาศความร่วมมือเพื่อช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกทั่วโลกและยกระดับการผลิตแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ก้าวล้ำไปอีกขั้น ล่าสุด Mura เมื่อเร็ว ๆ นี้ กองทุน Dow Business Impact Fund ของบริษัท Dow ได้ประกาศสนับสนุน 9 โครงการสิ่งแวดล้อมจาก 7 ประเทศ ซึ่งโครงการ “ต้นแบบศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเ ...

  Read more

  Wed , 18 January 2023

  Dow ผนึก วว. และสถาบันพลาสติก ชูนวัตกรรมแก้ปัญหาขยะ สร้างศูนย์ต้นแบบคัดแยกและแปรรูปวัสดุรีไซเคิลคุณภาพสูงแห่งแรกของไทย

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) อำเภอบ้านฉาง เทศบาลตำบลบ้านฉาง และสถาบันพลาสติก ร่วมลงนามพัฒนาต้นแบบการจัดการขยะชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในโครงการ “ต้นแบบศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวี ...

  Read more

  Sat , 14 January 2023

  Dow และโรบินสันไลฟ์สไตล์ มุ่งสร้าง ‘เด็กดี’ และ ‘เด็กเก่ง’ ส่งมอบความสุข ในงานวันเด็กแห่งชาติ

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ บ้านฉาง เทศบาลตำบลพลา และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม Play & Learn with EF เด็กดีมีสุข สนุกกับนิทานอีเอฟ ภายใต้โครง ...

  Read more

  Thu , 12 January 2023

  เอกชนหนุนเดินหน้า Blue Carbon เสริมระบบนิเวศและชุมชน ผลักดันธุรกิจและประเทศสู่เป้าเป็นกลางทางคาร์บอนและ Net Zero

  ภาคเอกชนผนึกกำลัง สนับสนุนการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งกักเก็บคาร์บอนทะเล หรือ Blue Carbon ผ่านการดูแลอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อเสริมระบบนิเวศและชุมชน ชี้ภาคธุรกิจและองค์กรเอกชนมีบทบาทสำคัญในการผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายความเป็นก ...

  Read more

  Tue , 27 December 2022

  เวทีเสวนาชี้เทรนด์ผู้บริโภคใส่ใจสินค้าเพื่อความยั่งยืน แนะผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ Net Zero


  เวทีเสวนา “Fast Track to the Net Zero” ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ โดยกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เผยผลสำรวจผู้บริโภคทั่วโลก มีแนวคิดให้ความส ...

  Read more

  Tue , 20 December 2022

  Dow ฉลอง 125 ปี จัดกิจกรรมสมทบทุนมูลนิธิขาเทียมฯ สร้างโอกาสที่เท่าเทียมเพื่อผู้พิการไทย

  นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี ...

  Read more

  Tue , 20 December 2022

  Dow หนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา หวังกระจายรายได้สู่ชุมชน ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม พายทะลุปอด SUP Board@ป่ากลางเมืองระยอง ซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง และสำนักงานทรัพยากรทางทะเล ...

  Read more

  Fri , 16 December 2022

  Dow อุดหนุนสินค้าท้องถิ่น ส่งต่อกระเช้าปีใหม่ สร้างรายได้ให้ชุมชนแล้วกว่า 15 ล้าน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพจากร้านค้าและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ผ่านกระเช้าปีใหม่กว่า 300 ชุด โดยคัดสรรและสนับสนุนสินค้ามูลค่ากว่า 500,000 บาท จาก 6 ร้านค้าที่ Dow ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาด ทั้งนี้ Dow ได้ส่งเสริ ...

  Read more

  Wed , 14 December 2022

  Dow พัฒนาสนามเด็กเล่น ร.ร.วัดประชุมมิตรบำรุง สร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่ปลอดภัย

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จัดกิจกรรม “Dow พัฒนาสนามเด็กเล่น สร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัย” ภายใต้โครงการ “ยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน” โดยพนักงานดาวอาสาได้ร่วมกันเคลื่อนย้ายอุปกรณ์สนามเด็กเล่นเดิมไปยังจุดใหม่ แล้วปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานไ ...

  Read more

  Mon , 12 December 2022

  Dow หนุนเด็กไทยเก่งเทคโนโลยี เฟ้นหาทีมชาติหุ่นยนต์เยาวชน FIRST Tech Challenge

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) และพันธมิตร เปิดเวที FIRST® Tech Challenge THAILAND ครั้งที่ 4 ท้าประลองวิศวกรรุ่นเยาว์ประดิษฐ์หุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ < ...

  Read more

  Fri , 09 December 2022

  Dow หนุนผู้ประกอบการไทยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ชู 11 สินค้า รับฉลากลดโลกร้อนเพิ่มจาก อบก.

  11 ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุต พริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products) และฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction) เพิ่มเติม จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ...

  Read more

  Thu , 08 December 2022

  Dow สร้างจุดคัดแยกขยะให้ บกว. ชวนน้องเปลี่ยน ‘พลาสติกใช้แล้ว’ เป็น ‘ทรัพยากรที่มีค่า’

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จัดกิจกรรม ดาวอาสา สร้างจุดคัดแยกขยะ ให้กับโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ภายใต้โครงการ ยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชนโดยพนักงานได้ร ...

  Read more

  Fri , 02 December 2022

  Dow เปิดตัวนวัตกรรม Personal Care เน้นส่วนผสมธรรมชาติ ย่อยสลายได้ ชูแนวคิด ECOllaboration พร้อมเป็น“คู่คิด” ให้คู่ค้า

  หลังจากว่างเว้นการจัดงานไป 2 ปี สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ในปีนี้งาน in-cosmetic asia ซึ่งเป็นงานแสดงด้านส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชั้นนำของเอเชียแปซิกฟิกจึงจัดงานอย่างยิ่งใหญ่  โดยมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมความงามกว ...

  Read more

  Wed , 30 November 2022

  Dow บริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่ม ส่งต่อไออุ่น ร่วมต้านภัยหนาวผู้ยากไร้กับกาชาด

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จัดกิจกรรม ปันสุข ปันอุ่น โดยมอบผ้าห่มจำนวน 150 ผืน และร่วมกับพนักงานและประชาชนบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ ...

  Read more

  Mon , 28 November 2022

  “ห้องเรียนเคมี ดาว” ชูผลสำเร็จลดเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ทั่วประเทศแห่ประกวดปฏิบัติการเคมีย่อส่วน บนเวที DOW-CST AWARD

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ได้จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  DOW-CST AWARD  ประจำปี พ.ศ. 2565 ในหัวข้อ Green Chemistry ภายใต้ โครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว ซึ่งปีน ...

  Read more

  Wed , 23 November 2022

  Dow รับรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับแพลตินัม จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) รับรางวัล “องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจำปี 2565 ระดับแพลตินัม” (2022  AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition Award with Platin ...

  Read more

  Wed , 16 November 2022

  Dow ชวน SHOP & SHARE ในตลาดปันสุข@เซ็นทรัลระยอง ตลอดทั้งสัปดาห์นี้!

  ร่วมสนับสนุนสินค้าชุมชน ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 พร้อมกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย

  • “ปันสุข ปันอุ่น” กติกาสำหรับรางวัล Popular View การประกวด DOW CST ห้องเรียนเคมีดาว 
  Read more

  Tue , 15 November 2022

  Dow ส่งผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดประสบการณ์สู่ห้องเรียน จับมือวิศวะ จุฬาฯ พัฒนาหลักสูตรตอบโจทย์อุตสาหกรรม

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากการทำงานจริง สู่เนื้อหาบทเรียนในชั้นเรียนอันเข้มข้น เพื่อพัฒนา ...

  Read more

  Mon , 14 November 2022

  Dow ผนึกสถาบันพลาสติก บริจาคอุปกรณ์ช่วยพ่นยา ต่อลมหายใจผู้ป่วยโรคหืดทั่วประเทศ

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านวัสดุศาสตร์ชั้นนำของโลก และสถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์ช่วยพ่นยา Thai Kit Spacer เพิ่มเติมอีก 1,350 ชุด มูลค่า 200,0 ...

  Read more

  Fri , 11 November 2022

  Dow สร้างจุดแปรงฟัน ล้างมือ หนุน ศพด. บ้านประชุมมิตร-ล้อเกวียน สร้างสุขอนามัยให้เยาวชน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จัดกิจกรรม ดาวอาสาร่วมสร้างจุดแปรงฟันและล้างมือ ภายใต้โครงการ ยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชนโดยพนักงานดาวอาสาได้ร่วมกันก่อสร้างจุด ...

  Read more

  Thu , 10 November 2022

  Dow หนุน สภ.ห้วยโป่ง ส่งเสริมจราจรปลอดภัย

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จัดกิจกรรม ปรับปรุงสัญลักษณ์จราจร เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน ภายใต้โครงการ ยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชนโดยพนักงานดาวอาสาได้ร่วมกั ...

  Read more

  Wed , 09 November 2022

  Dow หนุนชุมชน สืบสานประเพณีลอยกระทง

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงในชุมชนประจำปี 2565 โดยได้สนับสนุนงบประมาณและของรางวัลในการจับฉลากสอยดาวรวมทั้งสิ้นกว่า 60,000 บาท พร้อมกับนำพนักงานดาวอาสาไปประดิษฐ์ก ...

  Read more

  Tue , 08 November 2022

  Dow ร่วมงานบุญกฐินสามัคคีกับชุมชนมาบตาพุดและบ้านฉาง

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) และพนักงานดาวอาสา ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2565 กับชุมชนในพื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉาง โดยได้สนับสนุนปัจจัยในการทำบุญ พร้อมกับสนับสนุนร้านค้าชุมชนในการออกโรงทานตามงานกฐินสามัคคีของวัดต่าง ๆ ทั้ง

  Read more

  Mon , 07 November 2022

  Dow จัดกิจกรรมระดมทุน มอบเงินสมทบทุนดูแลเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากผู้ติดเชื้อ HIV

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับพนักงาน มอบเงินจำนวน 61,483 บาท ที่ได้จากการจัดกิจกรรมระดมทุน Freedom Market...พี่ช่วยขายให้น้องได้ยิ้มซึ่งพนักงานได้ร่วมกันออกร้านจำหน่า ...

  Read more

  Wed , 02 November 2022

  Dow จับมือ Kao และมูลนิธิศุภนิมิตฯ เสริมความรู้ สร้างเกราะป้องกันเรื่องเพศให้เยาวชน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดเวิร์คช้อปอนามัยเจริญพันธุ์ ให้กับเยาวชนจำนวนกว่า

  Read more

  Wed , 26 October 2022

  Dow ชวนกดชัตเตอร์ ถ่ายภาพป่าชายเลนระยอง ชิงรางวัลกว่า 1 แสนบาท

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย “Dow ชวนเที่ยว ป่าชายเลนระยอง” ภายใต้โครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมถ ...

  Read more

  Tue , 25 October 2022

  Dow มอบเสื้อจากพลาสติกรีไซเคิล หนุน ทช. จัดงานดำน้ำอนุรักษ์ ทำลายสถิติโลก

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow)  สนับสนุนเสื้อจากพลาสติกรีไซเคิล จำนวน 1,000 ตัว มูลค่า 220,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม “Go Green Active ดำน้ำอนุรักษ์ ทำลายสถิติโลก

  Read more

  Wed , 19 October 2022

  Dow ชู 7 นวัตกรรม Personal Care ใหม่ล่าสุด เพื่อเครื่องสำอางเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในงาน In-cosmetics Asia 1-3 พ.ย.นี้ ที่ไบเทค

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow)  ชวนเจ้าของแบรนด์ นักพัฒนาและผู้ผลิตเครื่องสำอาง เติมเต็มไอเดียและต่อยอดผลิตภัณฑ์เอาใจผู้บริโภคที่รักสิ่งแวดล้อมไปอีกขั้น ผ่านการนำเสนอนวัตกรรมส่วนผสมใน Personal care ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่มีประสิ ...

  Read more

  Tue , 18 October 2022

  Dow หนุน รพ.บ้านฉาง ปรับปรุงระบบจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพการรักษา เสริมคุณภาพชีวิต

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) บริจาคชั้นวางคลังสินค้าที่ใช้ในโรงงานจำนวน 30 ชุด ซึ่งมีความคงทนแข็งแรง เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงระบบการจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลบ้านฉาง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ ...

  Read more

  Tue , 11 October 2022

  Dow ชวนน้องมัธยม แข่งขันออกแบบหุ่นยนต์นานาชาติ พิชิตภารกิจ FIRST Tech Challenge Thailand ครั้งที่ 4

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) และพันธมิตร เปิดรับสมัครผู้ท้าชิงที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.1-ม.6 หรือเทียบเท่า ร่วมสร้างทีมจำนวน 4-10

  Read more

  Wed , 05 October 2022

  Dow ยกระดับความปลอดภัยและทักษะช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปูทางอาชีพให้เยาวชนระยอง

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จัดกิจกรรม เสริมสร้างความปลอดภัย ต่อยอดอาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ภายใต้โครงการ ยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชนโ ...

  Read more

  Mon , 03 October 2022

  ดาวได้รับเชิดชูเกียรติเป็น "องค์กรผู้นำแห่งความรับผิดชอบด้านความยั่งยืน"

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้รับเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นหนึ่งใน 72 องค์กรผู้นำแห่งความรับผิดชอบด้านความยั่งยืน ที่ร่< ...

  Read more

  Sat , 01 October 2022

  Dow ร่วมประชุมผู้บริหาร "เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัล" พาไทยสู่ Carbon Neutrality และ Net Zero

  วันที่ 29 กันยายน 2565  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารกรรมการเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Council Board

  Read more

  Fri , 30 September 2022

  Dow ผนึกกำลัง ม.ราชภัฏราชนครินทร์ สร้างหลักสูตรเศรษฐกิจหมุนเวียน ป้อนตลาดแรงงาน

  เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร “การจัดการขยะและสร้างธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” ครอบคลุมตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นของเศรษฐกิจหมุนเวียน  การจั ...

  Read more

  Fri , 30 September 2022

  Dow ชวนชุมชนรักษ์โลก ผ่านกิจกรรม DIY หวังแยกขยะเพื่อสร้างประโยชน์

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จัดกิจกรรม Happy Recycle Workshop ชวนชุมชน รักษ์โลก โดยนำขยะและสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของ (DIY) มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกและ ...

  Read more

  Thu , 29 September 2022

  ครั้งแรก Dow จับมือ แสนสิริใช้นวัตกรรม ECOGROUND สร้างสนามเด็กเล่นสีเขียว เพื่อความยั่งยืนด้านที่อยู่อาศัย

  บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย จับมือกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านวัสดุศาสตร์ของโลก เปิดตัว ECO-FRIENDLY PLAYGROUND สนา ...

  Read more

  Tue , 27 September 2022

  Dow พัฒนาสนามเด็กเล่น ศพด. พลา สร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่ปลอดภัย

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จัดกิจกรรมลานเล่น เรียนรู้ ออกกำลัง เพื่อสุขภาพของชุมชนที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการ ยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชนโดยพนักงานจิตอาสาได้ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องเล่นและเครื่องออกกำลังกายท ...

  Read more

  Fri , 23 September 2022

  “Dow” ผนึกภาคีเปิดเวทีอนุรักษ์พื้นที่ “คาร์บอนทะเล” ลดโลกร้อน ยกระดับการกักเก็บคาร์บอนอย่างมีส่วนร่วม หนุนไทยสู่เป้า Net Zero

  ครั้งแรกในไทยที่ผู้เชี่ยวชาญการอนุรักษ์พื้นที่คาร์บอนทะเลรวมตัวบนเวทีเดียวกัน! Dow ผนึกภาคี ภาครัฐ ภาคธุรกิจ นักวิชาการ NGO และชุมชน ในงาน Blue Carbon Conference 2022

  Read more

  Thu , 22 September 2022

  Dow รับรางวัลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) รับเกียรบัตร บุคคลและหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม จากองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน จากการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อบต. ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมอย่าง ...

  Read more

  Tue , 20 September 2022

  Dow สนับสนุนของรางวัล หนุนจัดดนตรีสุนทรีย์เพื่อสุขภาพ บำบัดสภาพจิตใจชาวมาบตาพุดหลังเผชิญโควิด 19

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) มอบกระบอกน้ำเป็นของรางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการดนตรีสุนทรีย์เพื่อสุขภาพ ของกลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อให้ประชาชนใ ...

  Read more

  Mon , 19 September 2022

  Dow ผนึกกำลังจิตอาสากว่าพันคน “เก็บ เซฟ โลก” ปีที่ 20 ชี้แนวทางรักษ์โลก หยุดยั้งขยะทะเลได้กว่า 6.5 ตัน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ ที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “#PullingOurWeight เก็บ...เซฟ...โลกเนื่อ ...

  Read more

  Wed , 14 September 2022

  Dow ชวนน้องมัธยม ท้าชิงเป็นตัวแทนไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ ออกแบบหุ่นยนต์พิชิตภารกิจ FIRST? Tech Challenge Thailand ครั้งที่ 4

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) และพันธมิตร เปิดรับสมัครผู้ท้าชิงที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.1-ม.6 หรือเทียบเท่า ร่วมสร้างทีมจำนวน 4

  Read more

  Tue , 13 September 2022

  เปิดตัวถุงรีฟิลรีไซเคิลได้ Lion จับมือ Dow และ SCGC ร่วมกันรักษ์โลก

  ไลอ้อน ประกาศใช้ถุงรีฟิลรีไซเคิลได้ กับครีมอาบน้ำโชกุบุสซึ โมโนกาตาริ ซึ่งผลิตจากนวัตกรรมเม็ดพลาสติกโพลิเอทีลีน INNATE™ (TF-BOPE) ของ Dow ด้วยความเชี่ยวชาญของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

  Read more

  Thu , 08 September 2022

  Dow มอบผ้าอ้อมช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง เสริมคุณภาพชีวิตชาวมาบตาพุด

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่มูลค่า 20,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่มาบตาพุด สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการจัดบริการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเมืองม ...

  Read more

  Wed , 07 September 2022

  Dow รับรางวัล “องค์กรคนดี” ตอกย้ำการบริหารองค์กรและสนับสนุนชุมชนด้วยธรรมาภิบาล

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) รับโล่เกียรติยศ องค์กรคนดี ประจำปี 2565 จากคณะกรรมธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมธิการด้านคุณธรร ...

  Read more

  Tue , 06 September 2022

  Dow มอบเสื้อกีฬา ส่งเสริมสุขภาพชาวปากน้ำประแส

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) มอบเสื้อกีฬาจำนวน 126 ตัว แก่เทศบาลตำบลปากน้ำประแส เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกาย พัฒนาศักยภาพด้านกีฬา สร้างความสามัคคี ส่งเสริมสุขภาพและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ให้กับเด็ก เยาว ...

  Read more

  Mon , 05 September 2022

  Dow & Thailand Mangrove Alliance นำทัพกูรู เผยแนวทาง ‘คาร์บอนทะเล’ หนุนธุรกิจสู่ Net Zero เสริมระบบนิเวศและชุมชน

  โครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance โดยกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ...

  Read more

  Thu , 01 September 2022

  Dow ปรับปรุงห้องน้ำกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพยูน เสริมสุขลักษณะอนามัยในชุมชน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) พัฒนาปรับปรุงห้องน้ำของกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพยูน ภายใต้โครงการ ยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชนโดยพนักงานจิตอาสาได้ร่วมกับชุมชนและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ ...

  Read more

  Thu , 25 August 2022

  Dow ชวนน้องมัธยม คิดการทดลองเคมีย่อส่วน ชิงรางวัล DOW-CST Award มูลค่ารวมกว่า 2 แสนบาท

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เปิดรับสมัครครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมคิดค้นการทดลองเคมีแบบย่อส่วนเข้าประกวด Dow-CST Award  ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการ ห้องเรียนเคมีดาว” ...

  Read more

  Mon , 22 August 2022

  ผู้บริหาร Dow รับเข็มรักษ์ทะเลยิ่งชีพ เดินหน้าลดโลกร้อน แก้ปัญหาขยะพลาสติก

  นายณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย

  Read more

  Thu , 18 August 2022

  กระทรวงอุตฯ กรมโรงงานฯ จับมือ Dow โชว์นวัตกรรม BCG ผลักดันภาคอุตสาหกรรม สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

  กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ระดับโลก จัดสัมมนาหัวข้อ นวัตกรรม BCG สู่ความเป็นก ...

  Read more

  Thu , 28 July 2022

  ส่งเลย! นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ชิงรางวัลระดับโลก Dow ชวนผู้ประกอบการไทยร่วมประกวดผลงานการออกแบบ

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ผู้บริหารแบรนด์ นักออกแบบ และผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีแพคเกจจิ้งทั่วโลก ส่งผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความยั่งยืน และการนำไปใช้งาน เข้าร่วมการป ...

  Read more

  Tue , 26 July 2022

  ทุกโรงงานของ Dow ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชน คว้ารางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยยอดเยี่ยม

  นายนารินทร์ วงศ์ธนาศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และรัฐกิจสัมพันธ์ พร้อมกับผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยประจำปี 2564

  Read more

  Mon , 25 July 2022

  ชื่นชม! เด็กไทยคิดวัสดุเพิ่มประสิทธิภาพพรอพอลิสจากชันโรงดิน คว้ารางวัลจาก Dow ใน Prime Minister’s Science Award 2022

  โครงงาน “ผลของวัสดุครอบต่อการกระตุ้นการสร้างท่อเข้ารังของชันโรงดินเพื่อการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์” ของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลชนะเลิศ Special Award for Prime Minister’s Science Award 2022 ระดับมัธยมศึ ...

  Read more

  Wed , 13 July 2022

  Dow ผนึก H.T.M. มอบผลิตภัณฑ์ หนุนจิตอาสา พัฒนาจราจร ถนนปลอดภัย

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ระดับโลก ผนึกกำลังกับบริษัท เอช.ที.เอ็ม.นอร์ทอีสต์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสีจราจรชั้นนำขอ ...

  Read more

  Tue , 12 July 2022

  Dow ผนึกเครือข่าย Big Brothers หนุน ‘ชันโรงระยอง’ เพิ่มผลผลิตและรายได้สู่ชุมชน

  นายเดชา พาณิชยพิเชฐ ผู้อำนวยการโรงงาน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ “Big Brothers นำชุมชนสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม น้ำผึ้งชันโรง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ ...

  Read more

  Wed , 06 July 2022

  Dow เดินหน้า ‘เก็บ เซฟ โลก’ คืนความสะอาดหาดแหลมเจริญ

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) พัฒนาชายหาดแหลมเจริญภายใต้กิจกรรม ‘#PullingOurWeight เก็บ เซฟ โลกซึ่งพนักงานดาวอาสาได้ร่วมกันเก็บขยะ โดยเฉพาะพลาสติกซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อได้ เพื่อค ...

  Read more

  Tue , 05 July 2022

  Dow คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ กรมอนามัย ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) รับมอบโล่ องค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ...

  Read more

  Mon , 04 July 2022

  สพฐ. ผนึก Dow และสมาคมเคมีฯ จัดอบรมครูวิทย์ไทย ขยายผลเคมีแบบย่อส่วนสู่นักเรียนทั่วประเทศ

  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) และสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ศ.ด ...

  Read more

  Fri , 01 July 2022

  ครูผู้ชนะ DOW-CST Award รับโล่พระราชทาน ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2022

  นายณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) พร้อมด้วย ดร.อุษา จีนเจนกิจ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ. นครปฐม

  Read more

  Thu , 30 June 2022

  Dow รับพระราชทานโล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนการประชุมนานาชาติ STT47

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) โดยนายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วังสระประทุม กรุงเทพฯ จากการเป็นผู้สนับสนุนการจ ...

  Read more

  Wed , 29 June 2022

  ทางเลือกใหม่เพื่อพื้นคงทน ปลอดภัยต่อเด็กๆ และสิ่งแวดล้อม ECOGROUND เทคโนโลยีอะคริลิกสูตรน้ำสำหรับปูพื้น

  ECOGROUND™ เป็นสารเคลือบผิวนวัตกรรมใหม่ของ Dow ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มความปลอดภัยต่อสุขภาพ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผสมผสานคุณสมบัติบัติความทนแดดของอะคริลิก จึงทำให้พื้นมีความยืดหยุ่นต่อการใช้งาน รองรับแรง ...

  Read more

  Wed , 29 June 2022

  Dow หนุนชาวมาบตาพุดซ้อมดับเพลิง เพื่อความปลอดภัยในชุมชน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) มอบถังดับเพลิงจำนวน 20 ถัง และสนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรมการใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกต้องเหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิหลวงปู่ทิม อิสริโก มูลนิธิสว่างพรกุศล และตัวแทนสมาชิกชุมชนในพื้นที่ทั้ง 38

  Read more

  Tue , 28 June 2022

  Dow สร้างเครือข่ายเยาวชน ‘อาสาพาไปรักษ์’ มุ่งยกระดับการดูแลพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จัดอบรมเครือข่ายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาสาพาไปรักษ์  รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการบริหารจัดกา ...

  Read more

  Mon , 27 June 2022

  ส่งเลย! Dow ชวนครอบครัวชาวระยอง ถ่ายคลิปการแสดงชิงรางวัล กับกิจกรรม RAYONG FAMILY SHOWS TALENT

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับจังหวัดระยอง และสถาบันอาร์ แอล จี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) เชิญชวนครอบครัวชาวระยอง ร่วมส่งคลิปการแสดงร่วมกันของเด็กและผู้ใหญ่ภายในครอบครัวความยาวไม่เกิน 5 นาที ไม่จำกัดประ ...

  Read more

  Mon , 27 June 2022

  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยทางรอดส่งออกไทย ต้องปรับตัวมุ่งสู่ Net Zero

  อรมน  ทรัพย์ทวีธรรม  อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  ชี้แนะว่า ขณะนี้ทุกเวทีการค้าโลก  รวมถึงนักธุรกิจทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับเรื่อง Climate Change และพร้อมให้การสนับสนุนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แนะทางรอดส่งออกไทย ...

  Read more

  Wed , 22 June 2022

  Dow ผสานพลังภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ผลักดันการสร้างคนคุณภาพเพื่ออนาคต ด้วยทักษะอีเอฟ

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับจังหวัดระยอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง สถาบันอาร์ แอล จี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) คณะขับเคลื่อนโครงการ “ดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก” และภาคีเครื ...

  Read more

  Mon , 20 June 2022

  อบก.รับรอง 5 ผลิตภัณฑ์ Dow ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

  5 ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products) และฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction) จากองค์การบริหารจัด ...

  Read more

  Wed , 15 June 2022

  Dow คว้ารางวัลองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) รับมอบโล่องค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Health Award 2022) จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ...

  Read more

  Tue , 14 June 2022

  ฟังเลย! เทคนิคเลี้ยงลูกให้เป็น คนดี และ คนเก่ง "Dow" และ "รักลูก" หนุนกูรูชั้นนำแชร์เคล็ดลับออนไลน์

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับสถาบันรักลูก (RLG) เชิญชวนผู้ปกครองและผู้ที่สนใจรับฟังวิธีเลี้ยงดูบุตรหลานให้เติบโตเป็น คนดีและ คนเ ...

  Read more

  Tue , 14 June 2022

  อบก.รับรอง 5 ผลิตภัณฑ์ Dow ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

  14 มิถุนายน 2565 – 5 ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products) และฉลากลดโลกร้อน (

  Read more

  Thu , 09 June 2022

  Dow รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบให้เพื่อเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ที่ประกอบคุณงามควา ...

  Read more

  Wed , 08 June 2022

  Dow ปรับทางเดินศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา พระเจดีย์กลางน้ำ ด้วยอิฐปูพื้นจากพลาสติกใช้แล้ว

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ปรับภูมิทัศน์ทางเดินเท้าบริเวณพื้นที่สาธิตการอนุรักษ์พันธุ์ปลาตีนและปู (ในป่าชายเลน) แบบมีส่วนร่วม โดยใช้อิฐปูพื้นกว่า 3,500 ก้อน ซึ่ ...

  Read more

  Tue , 07 June 2022

  Dow และพนักงานร่วมบริจาคเสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และวัสดุเพื่อรีไซเคิล ส่งเสริมนำของใช้แล้วมาสร้างประโยชน์ใหม่

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) และพนักงาน บริจาคเสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้ามือสอง และอุปกรณ์สำนักงานสภาพดีกว่า 100 รายการ และยังได้รวบรวมพลาสติกใช้แล้ว กระดาษ แก้ว โลหะ จำนวนกว่า 650 กิโลกรั ...

  Read more

  Fri , 03 June 2022

  Dow ปรับภูมิทัศน์ชายหาดพยูน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดพยูนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยพนักงานดาวอาสาและประชาชนได้ร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาด โดยเฉพาะพลาสติกซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อได้ พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ ตัดหญ้าและตัดแต่งกิ ...

  Read more

  Thu , 02 June 2022

  Dow จับมือวังหว้า โชว์นวัตกรรมจากพลาสติกใช้แล้ว หวังกระตุ้นการมีส่วนร่วม คัดแยกขยะพลาสติกตั้งแต่ต้นทาง

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับเทศบาลนครระยอง และหมู่บ้านเอื้ออาทรจังหวัดระยอง (วังหว้า) ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะ นำเสนอนวัตกรรมที่เปลี่ยนขยะพลาสติกในทะเลให้มีมูลค่าและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน จัดแสดงและเวิร์คช้อ ...

  Read more

  Wed , 01 June 2022

  Dow โชว์นวัตกรรมหนุนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค 2565

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ร่วมจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมแห่งความยั่งยืนเพื่อภาคอุตสาหกรรม ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจไทยตามโมเดล BCG กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) บริษัทชั้นนำด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เดินหน้าส่งเสริมศักยภาพครูวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ...

  Read more

  Thu , 12 May 2022

  สพฐ. ผนึก Dow และ สมาคมเคมีฯ หนุนเด็กไทยเรียนวิทย์แนวใหม่ นำการทดลอง “เคมีแบบย่อส่วน” สู่ รร.สังกัดสพฐ.

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) และ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนการท ...

  Read more

  Tue , 10 May 2022

  “กรมทะเล” จับมือ Dow เดินหน้าอนุรักษ์ฟื้นฟู ร่วมทุกภาคส่วน วราวุธ ย้ำความสำเร็จ “วันป่าชายเลนแห่งชาติ” คาด 5 ปี ป่าชายเลนเพิ่ม 3 แสนไร่

  วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดงานวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและประธานสมาคมป่าชายเลนนานาชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ นายโสภณ ทองดี ...

  Read more

  Thu , 05 May 2022

  Dow ชูวัสดุ “โพลีสไตรีน” ช่วยลดคาร์บอน หนุนผู้ผลิตไทยสู่อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) สนับสนุนผู้ประกอบการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการใช้โพลีสไตรีน (Polystyrene) แทน ABS (Acry ...

  Read more

  Tue , 26 April 2022

  Dow จับมือวิศวะ จุฬาฯ พัฒนาหลักสูตร ป.โท มุ่งถ่ายทอดประสบการณ์ ตอบโจทย์การทำงานจริง

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จับมือกับภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยส่งบุคลากรผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากการทำงานจริง สู่เนื้อหาบทเรียนในชั้นเรียนอันเข้มข้น หวังพัฒนาบุคลากรวิศวกรรม ...

  Read more

  Mon , 11 April 2022

  Dow ปั้นเด็กไทยเป็นนักประดิษฐ์ทีมชาติ พิชิตโจทย์ FIRST? LEGO? League พร้อมต่อยอดแข่งระดับนานาชาติ

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow)  บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านวัสดุศาสตร์(Materials Science) ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย)

  Read more

  Mon , 04 April 2022

  ครั้งแรกในไทย! Dow จับมือเทพวิมลพลาสติก พัฒนาถาดบรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็งคาร์บอนต่ำ

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ร่วมกับบริษัท เทพวิมลพลาสติก จำกัด ประกาศความสำเร็จในการพัฒนาถาดบรรจุภัณฑ์อาหารจากพลาสติกโพลีสไตรีนสูตรพิเศษซึ่งสามารถนำวัส ...

  Read more

  Mon , 04 April 2022

  เด็กไทยเก่งวิทย์! คิดค้นการทดลองเคมีย่อส่วน เผยผลรางวัล DOW-CST AWARD ครั้งที่ 7

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้สนับสนุนหลักของโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” จับมือพันธมิตรจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนครั้งที่ 7 (DOW-CST AWARD 2020-21 ...

  Read more

  Fri , 01 April 2022

  Dow & Thailand Mangrove Alliance ชวนคนไทยร่วมชาเลนจ์ แข่งสำรวจธรรมชาติในเมืองกับประเทศต่าง ๆ ผ่านแอป iNaturalist

  โครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance โดยกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับ Nature Plearn Club และภาคีพันธมิตร iNaturalist กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม จำกัด และบริษัท แกลสซี่แลนด์ จํากัด เ ...

  Read more

  Fri , 25 March 2022

  Dow เผยโฉมสินค้าใหม่ คว้ารางวัลนวัตกรรมระดับโลก 2021 ICIS Innovation Awards

  Dow (ดาว) บริษัทระดับโลกด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) เปิดเผยถึงสินค้าใหม่ของบริษัทที่ได้รับรางวัล ICIS Innovation Awards ปี 2564 จากองค์กรระดับโลก Innovation Commodity Intell ...

  Read more

  Thu , 24 March 2022

  Dow ชี้เทรนด์บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน แนะทางรอดธุรกิจและสิ่งแวดล้อม

  Read more

  Fri , 18 March 2022

  Dow มอบถุงยังชีพช่วยชุมชน บรรเทาภัยโควิด-19

  Read more

  Wed , 09 March 2022

  Dow ร่วมชุมชนระยอง เสริมพลังสตรี ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2565 โดยร่วมกับชุมชนบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) นำเสนอนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างจากพลาสติกใช้แล้วที่แปรรูปเป็นอิฐ ...

  Read more

  Mon , 07 March 2022

  Dow หนุนพัฒนาบุคลากร เสริมการขับเคลื่อนวิศวกรรมเคมี

  Read more

  Mon , 07 March 2022

  Dow หนุนพัฒนาบุคลากร เสริมการขับเคลื่อนวิศวกรรมเคมี

  Read more

  Thu , 03 March 2022

  Dow เดินหน้าหนุนวิสาหกิจชุมชน ออกร้านจำหน่ายสินค้าในงาน "บ้านฉาง บ้านฉัน”

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมสนับสนุนโครงการ "บ้านฉาง บ้านฉัน” ซึ่งจัดโดยอำเภอบ้านฉาง เกษตรอำเภอบ้านฉาง วิสาหกิจชุมชนอำเภอบ้านฉาง และชมรมบ้านฉาง ท่องเที่ยว ศิลปะและสิ่งแวดล้อม โดยนำ 17 ร้านค้าวิสาหกิจชุมชน ...

  Read more

  Mon , 28 February 2022

  Dow หนุนบ้านฉางซ้อมแผนฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยของชุมชน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) มอบเสื้อ 100 ตัว และถังดับเพลิงจำนวน 150 ถัง สนับสนุนโครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดงานวันความปลอดภัย เทศบ ...

  Read more

  Thu , 24 February 2022

  Dow ร่วมกับชุมชนสืบสานงานบุญในท้องถิ่น

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมประเพณีทำบุญหลวงเตี่ยและงานบุญข้าวหลาม (ทำบุญเดือนสาม) โดยสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานรวมกว่า 53,000 บาท ให้กับ 28

  Read more

  Mon , 21 February 2022

  Dow หนุนพลาและอำเภอบ้านฉาง โปรโมทการท่องเที่ยวในชุมชน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมสนับสนุนการจัดงานเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วิถีชุมชน คนพลา ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อบริการนักท่องเที่ยวรูปแบบเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ และนำเสนอผู้ประกอบการชุมชนให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที ...

  Read more

  Thu , 17 February 2022

  ธุรกิจโพลิสไตรีนของ ดาว ประเทศไทย รับรางวัล Best Quality Award จาก TOSHIBA

  บริษัท สยามโพลีสไตรีน จำกัด ในเครือของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ได้รับรางวัล Best Quality Award จากบริษัท โตชิบา คอนซูมเมอร์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ ...

  Read more

  Mon , 14 February 2022

  Dow เฟ้นหาสุดยอดเยาวชนไทยนักพัฒนาหุ่นยนต์ ร่วมประชัน FIRST? Lego? League

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) และพันธมิตร เปิดรับสมัครน้อง ๆ อายุระหว่าง 6-16 ปี เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® Lego® League Thailand

  Read more

  Thu , 10 February 2022

  สัมมนาออนไลน์กับ Dow ฟรี! ชี้ทางลัดสู่ Net Zero ชิงความได้เปรียบทางธุรกิจด้วยนวัตกรรม

  เนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปี ของบริษัท Dow กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จัดเวทีสัมมนา “Fast Track to the Net Zero” ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 17.30 น. โด ...

  Read more

  Tue , 01 February 2022

  Dow มอบรถพยาบาลฉุกเฉินมาตรฐานสากล 4.2 ล้าน หนุนบริการสาธารณสุขเพื่อชาวระยอง

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) มอบรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพมาตรฐานระดับสากล จำนวน 2 คัน มูลค่า 4,200,000 บาท แก่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชส ...

  Read more

  Fri , 28 January 2022

  ทช. ผนึก Dow ร่วมมือ 6 องค์กร ขยายเครือข่ายอนุรักษ์ป่าชายเลน ดึงเยาวชนมีส่วนร่วมด้วยหลักสูตรและแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

  วันนี้ (28 มกราคม 2565) กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) และเทศบาลตำบลป ...

  Read more

  Mon , 24 January 2022

  Dow พลิกโฉมบรรจุภัณฑ์สินค้า ส่งเสริมรายได้วิสาหกิจชุมชน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้กับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยอง 4 แห่ง ประกอบด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะกก ต.เนินพระ ภายใต้แบรนด์หมอนสม ...

  Read more

  Wed , 19 January 2022

  อบก. รับรอง Dow ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกจาก 5 โครงการจัดการพลาสติกใช้แล้ว

  โครงการจัดการพลาสติกใช้แล้วของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) 5 โครงการ ได้รับการรับรองเป็นโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก หรือ Low Emission Support  Scheme (LESS) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อง ...

  Read more

  Fri , 14 January 2022

  Dow ชวนเด็กมัธยมทั่วประเทศ ท้าประชันออกแบบหุ่นยนต์พิชิตภารกิจ FIRST? Tech Challenge Thailand ครั้งที่ 3

  กรุงเทพฯ - 14 มกราคม 2565 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) และพันธมิตร เปิดรับสมัครผู้ท้าชิงที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.1

  Read more

  Thu , 13 January 2022

  Dow ผ่านการรับรองระดับโลกด้านความยั่งยืนและการลดคาร์บอน “ISCC PLUS” เดินหน้าเศรษฐกิจหมุนเวียน นำพลาสติกใช้แล้วกลับเป็นวัตถุดิบ

  โรงงานโพลิเอทิลีน (Polyethylene) และโรงงานโพลิเอทิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ (Specialty Elastomers) ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ไ ...

  Read more

  Sat , 08 January 2022

  Dow สนับสนุนของขวัญและชุดตรวจ ATK ในวันเด็กแห่งชาติ

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) มอบชุด Dow Care ประกอบด้วยกระเป๋า เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย พร้อมกับกระบอกน้ำและปิ่นโตข้าว เป็นของรางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติประจำปีให้กับเทศบาล องค์การบริหาร ...

  Read more

  Mon , 20 December 2021

  Dow ร่วมพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติไทย-สวิส ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจําราชอาณาจักรไทย  และหน่วยงานพันธมิตร ปรับปรุงและพัฒ ...

  Read more

  Mon , 20 December 2021

  Dow คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน ปี 2564

  นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน จากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม (The Prime Minister’s Industry Aw ...

  Read more

  Fri , 10 December 2021

  ชื่นชม! เด็กไทยคิดผลิตหนังเทียมจากขยะพลาสติก รับรางวัล Special Award จาก Dow

  เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ได้รับรางวัล Special Award จากกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ด้วยโครงงาน “แผ่นหนังเทียมสำหรับก ...

  Read more

  Tue , 07 December 2021

  Dow เผยคู่มือเที่ยวป่าชายเลนด้วยตนเอง ฉบับรู้จริงฟินจัง

  สะพานไม้ที่ทอดยาวอยู่ใต้ร่มเงาของไม้โกงกาง ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีรากเหมือนคนกางแขนอยู่ปริ่ม ๆ น้ำเป็นภาพแปลกตาที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสายรักธรรมชาติหลายคนต้องเดินทางไปเช็คอิน เพราะถ่ายรูปมุมไหนก็สวยไปหมด แต่ป่าชายเลนยังมีเสน่ห์อีกมากมายให้ค้นหา และถ้ายิ่งรู้จักจะยิ ...

  Read more

  Fri , 03 December 2021

  Dow มอบน้ำดื่ม หนุน กนอ. ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) มอบน้ำดื่มรวมจำนวน 300 แพ็ค รวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท ภายใต้โครงการ ดาว ห่วงใย ช่วยไทยต้านโควิด พร้อมสนับสนุนบุคลากรในการจั ...

  Read more

  Thu , 02 December 2021

  Dow จับมือวังหว้า โชว์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างจากขยะพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับหมู่บ้านเอื้ออาทรจังหวัดระยอง (วังหว้า) ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะ ร่วมนำเสนอนวัตกรรมการผลิตวัสดุก่อสร้างจากพลาสติกใช้แล้วในโครงการ ความร่วมมือภาคีเครื ...

  Read more

  Tue , 30 November 2021

  4 โรงงานของ Dow รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

  4 โรงงานของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ประกอบด้วย โรงงานโพลีสไตรีน (บริษัท สยามโพลีสไตรีน จำกัด) โรงงานเอทิลเบนซีนและสไตรีนโมโนเมอร์ (บริษ ...

  Read more

  Thu , 25 November 2021

  Dow จับมือ วว. จัดอบรมคัดแยกขยะบ้านฉาง หนุนภาครัฐและชุมชนเพิ่มมูลค่าขยะด้วยเทคโนโลยีและงานวิจัย

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จับมือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับอำเภอบ้านฉาง จัดทำโครงการ “อบรมการคัดแยกและนวัตกรรมการจัดการขยะพลาสติกและขยะปร ...

  Read more

  Fri , 19 November 2021

  Dow คว้ารางวัล CSR และเทคโนโลยีต้านโลกร้อน จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) รับรางวัล องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจำปี 2564 ระดับแพลตินัมจากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในประเทศไ ...

  Read more

  Thu , 11 November 2021

  Dow จับมือ TPK พัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ผสมพลาสติกรีไซเคิล ครั้งแรกในไทย

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย  (Dow) บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ไทยแพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอ ...

  Read more

  Fri , 29 October 2021

  Dow Pack Guru ชี้อนาคตเทรนด์บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกมาแรง เน้นนวัตกรรมลดโลกร้อน แก้ปัญหาขยะและสร้างความยั่งยืน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) มีความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาความท้าทายของโลกด้วยวิทยาศาสตร์และการมีส่วนร่วม เมื่อเร็ว ๆ นี้ในงานประชุมวิชากา ...

  Read more

  Tue , 26 October 2021

  5 องค์กรชั้นนำร่วมลดขยะอย่างยั่งยืน ดัน “กรีนพลาส พาเลท” ไม้เทียมจากพลาสติกใช้แล้วเพื่องานขนส่งอุตสาหกรรม

  5 องค์กรชั้นนำได้แก่ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม.บี.เจ. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดก ...

  Read more

  Fri , 22 October 2021

  Dow เผยนวัตกรรม สีทาพื้นจราจรสูตรน้ำ ปลอดภัย ติดทนนาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ระดับโลก เปิดตัวนวัตกรรมสีทาพื้นจราจรสูตรน้ำ (Water-based traffic paint) ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก “FASTRACK™ ...

  Read more

  Mon , 18 October 2021

  Dow และพันธมิตร ร่วมกับ ทช. โชว์นวัตกรรมลดขยะพลาสติก สร้างแนวคิด ‘พลาสติก…ไม่ใช่ขยะ’

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดแสดงพื้นที่สาธิตการจัดการขยะทะเลครบวงจรอย่างมีส่วนร่วม ในโอกาสการลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ป่าในเมืองโดย นายวราวุธ ศิล ...

  Read more

  Thu , 07 October 2021

  Dow ผนึก 4 พันธมิตรทางธุรกิจ มอบผลิตภัณฑ์คุณภาพ หนุนตั้ง รพ.สนาม-ศูนย์พักคอย รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในระยอง

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ได้ร่วมกับ 4 พันธมิตรทางธุรกิจ ประกอบด้วย < ...

  Read more

  Thu , 30 September 2021

  Dow จ่อพัฒนารถแข่ง EV ผนึก “จากัวร์ เรซซิ่ง” ลงชิงชัย Formula E ระดับโลก

  บริษัท ดาว (Dow) ผู้นำด้านวัสดุศาสตร์ (Material Science) ระดับโลก ได้ร่วมเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการกับทีมแข่งชั้นนำของโลกอย่างจากัวร์ เรซซิ่ง (Jaguar Racing) ในการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้าทางเรี ...

  Read more

  Tue , 28 September 2021

  Dow ผนึกสถาบันพลาสติก บริจาคอุปกรณ์ช่วยพ่นยา ลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโควิด-19

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) และสถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์ช่วยพ่นยา Thai Kit Spacer เพิ่มเติมอีก 1,000 ชุด รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท ให้ ...

  Read more

  Mon , 27 September 2021

  Dow มอบอาหารกลางวัน ส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยโควิดและบุคลากรทางการแพทย์

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) นำโดย นางสาววชิราพร โพธิพงษ์ ผู้จัดการแผนกกิจการสัมพันธ์ สนับสนุนอาหารกลางวันจำนวน 700 กล่อง รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท ภายใต้โครงการ

  Read more

  Mon , 27 September 2021

  Dow มอบอาหารกลางวัน ส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยโควิดและบุคลากรทางการแพทย์

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) นำโดย นางสาววชิราพร โพธิพงษ์ ผู้จัดการแผนกกิจการสัมพันธ์ สนับสนุนอาหารกลางวันจำนวน 700 กล่อง รวมมูลค่า 50,000 บาท ภายใต้โครงการ ดาว ห่วงใย ช ...

  Read more

  Fri , 24 September 2021

  ทช.- กนอ.- Dow จัดกิจกรรมออนไลน์ “เก็บ เซฟ โลก” ชวนเก็บและแยกขยะฝ่าโควิด เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล

  เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลปี 2564 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ร่วมกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) และ ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง รวมทั้งองค์ ...

  Read more

  Thu , 23 September 2021

  Dow ชวนผู้ประกอบการไทยร่วมประกวดนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ระดับโลก

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials Science) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ผู้บริหารแบรนด์ นักออกแบบ และผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีแพคเกจจิ้งทั่วโลก ส่งผลงานกา ...

  Read more

  Wed , 22 September 2021

  Dow มอบเครื่องปรับอากาศ เสริมคุณภาพบริการของ รพ.บ้านฉาง

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) มอบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นขนาด 60,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 58,000 บาท ...

  Read more

  Mon , 20 September 2021

  Dow มอบเจลแอลกอฮอล์ หนุน กนอ. ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) มอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ น้ำดื่ม และอาหาร รวมมูลค่ากว่า 80,000 บาท ภายใต้โครงการ ดาว ห่วงใย ช่วยไท ...

  Read more

  Mon , 20 September 2021

  Dow ร่วมกับโครงการ PPP Plastics และ Alliance to End Plastic Waste ขยายโมเดลจัดการพลาสติกใช้แล้ว สู่ 68 เทศบาล มุ่งผลักดันระยองเป็นต้นแบบจังหวัดจัดการพลาสติกยั่งยืน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastics) จัดพิธีลงนามข้อตกลงบันทึกความร่วมมือ โครงการ “Rayong Less-Waste” ...

  Read more

  Fri , 17 September 2021

  สัมมนาฟรี! โซลูชันวิทยาศาสตร์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนกับ Dow ในงาน STT47

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials Science) ที่มุ่งมั่นดำเนินโครงการด้านความยั่งยืน ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ จัดสัมมนาออนไลน์ฟรี (Symposium) กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) มอบชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE) เพิ่มเติมอีกจำนวน 1,000 ชุด รวมมูลค่ากว่า 80,000 บาท ภายใต้ ...

  Read more

  Mon , 13 September 2021

  Dow เผยนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพครีมกันแดด แบบเป็นมิตรต่อชีวิตและธรรมชาติ!

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านวัสดุศาสตร์ (Materials science) ระดับโลก เปิดเผยถึงนวัตกรรม SunSpheres™ BIO SPF Booster สารเพิ่มประสิทธิภาพครีมกันแดด ทำให้ค่า SPF

  Read more

  Fri , 10 September 2021

  Dow ร่วมกับ PPP Plastics ระยองโมเดล หนุนโรงเรียนคัดแยกและจัดการขยะเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จัดกิจกรรม “Circular Economy School” ภายใต้โครงการ ยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน โดยร่วมกับโครงการความร่ ...

  Read more

  Wed , 08 September 2021

  EPG ผนึก Dow มอบเตียงสนามแอร์โรคลาส หนุนระยองต้านโควิดให้ผู่ป่วยพ้นวิกฤต

  บริษัท อีสเทิร์น โพลิเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์และพลาสติกแปรรูปชั้นนำของโลก ร่วมกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด ...

  Read more

  Wed , 08 September 2021

  Dow - วว. ลงนาม แก้ปัญหาขยะพลาสติกด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยี หนุนชุมชนต้นแบบ มุ่งขยายผลลดขยะอย่างยั่งยืน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials Science) ที่มุ่งมั่นดำเนินโครงการด้านความยั่งยืน ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโ ...

  Read more

  Mon , 06 September 2021

  บางกอกเคเบิ้ล มอบสายไฟฟ้า จับมือ Dow หนุนการปรับปรุงอาคาร รพ.สนาม บ้านฉาง EEC

  บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด ผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลของประเทศไทย ส่งมอบสายไฟฟ้า ตัวนำอะลูมิเนียม และตัวนำทองแดง หุ้มด้วยฉนวน PVC สำหรับเดินลอยในอากาศเพื่อใช้เป็นสายจ่ายกำลังไ ...

  Read more

  Fri , 03 September 2021

  Dow มอบเม็ดซีโอไลท์ หนุน มจพ. สร้างเครื่องผลิตออกซิเจน ต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยโควิด

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ ระดับโลก มอบเม็ดซีโอไลท์

  Read more

  Thu , 02 September 2021

  Dow ร่วมกับ ทช. และ กนอ. ท้าคนไทย ‘เก็บ’ และ ‘คัดแยก’ ขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและยั่งยืน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials Science) ที่มุ่งมั่นดำเนินโครงการด้านความยั่งยืน ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งป ...

  Read more

  Tue , 31 August 2021

  Dow เปิดตัวนวัตกรรมสารทำความสะอาดยุควิร์คฟอร์มโฮม ไร้กลิ่นฉุน ย่อยสลายได้ ปลอดภัยต่อทุกคนในครอบครัวและสิ่งแวดล้อม

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านวัสดุศาสตร์ (Materials science) ระดับโลก เปิดเผยถึงนวัตกรรมสารทำความสะอาดพื้นผิวประสิทธิภาพสูงตัวใหม่ล่าสุดที่ปลอดภัยต่อทุกคนในครอบครัว รวมทั้งสัตว์เลี้ยง ไม่มีส่วนประกอบ ...

  Read more

  Fri , 27 August 2021

  บางกอกโฟม จับมือ Dow มอบเบาะ PU Foam ให้ รพ.สนามในระยอง

  บริษัท บางกอกโฟม จำกัด ร่วมกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) มอบเบาะที่นอนทำจากวัสดุโพลียูรีเทนโฟม (PU Foam) พร้อมหุ้ม PVC จำนวน 500 ชุด รวมมูลค่ากว่า 450 ...

  Read more

  Tue , 24 August 2021

  ต่างชาติชื่นชม! ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ รับรางวัลสุดยอดนักเคมีสตรีจากองค์กรโลกด้านเคมี IUPAC

  ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ IUPAC 2021 Distinguished Woman in Chemistry or Chemical Engineering จากองค์กรระดั ...

  Read more

  Mon , 23 August 2021

  สีกัปตัน หนุน รพ.สนามต้านโควิด จับมือ Dow มอบสีทาอาคารให้เทศบาลบ้านฉาง

  บริษัท กัปตัน โคทติ้ง จำกัด ร่วมกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) มอบผลิตภัณฑ์สีทารองพื้น สีเคลือบเงา และสีทาภายในและภายนอกอาคาร รวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท เพื่อสนับสนุ ...

  Read more

  Thu , 19 August 2021

  Dow มอบตู้ตรวจเชื้อความดันบวก หนุนระยองคัดกรองโควิดทันท่วงที

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ยังคงเดินหน้าโครงการ ดาว ห่วงใย ช่วยไทยต้านโควิด ในปี 2564 อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้สนับสนุนตู้ตรวจเชื้อความดันบวกจำนวน 2

  Read more

  Tue , 17 August 2021

  Dow-วช.-ม.เกษตร-ม.ธัญบุรี หนุนชุมชน สร้างรายได้จาก วัสดุก่อสร้างผสมพลาสติกใช้แล้ว มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จับมือประชาคมวิจัย ได้แก่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทค ...

  Read more

  Wed , 11 August 2021

  Dow หนุน รพ.สนาม และศูนย์พักคอย รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในระยอง

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เดินหน้าช่วยชุมชนฝ่าวิกฤตโควิด-19 โดยได้มอบอุปกรณ์และของใช้ที่จำเป็นสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วย อาทิ อุปกรณ์ป้องกัน ชุดเครื่องนอน พัดลมและเครื่องใช้ไฟฟ้า อาหาร และน้ำดื่ม รวมมูลค่าก ...

  Read more

  Tue , 10 August 2021

  โรงกลั่นเร่งปรับตัวสู้โลกร้อน ชูเทคโนโลยีช่วยลดก๊าซเรือนกระจกและพลังงาน

  อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันไทยตื่นตัวปัญหาสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง มุ่งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการลดการปล่อยมลพิษและลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามแก้ปัญหาโลกร้อน โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2564 สถาบันปิโตรเลียมแห่งประ ...

  Read more

  Tue , 03 August 2021

  Dow เผยนวัตกรรมก่อสร้างในสนามโอลิมปิกโตเกียว 2020 มุ่งสู่การกีฬาคาร์บอนต่ำ

  ในฐานะพันธมิตรอย่างเป็นทางการด้านการลดคาร์บอนของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) บริษท Dow ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ขั้นสูงต่าง ๆ ระดับโลกที่มีความยั่งยืนและล้ำหน้า ซึ่งช่วยให้ Dow สามารถปรับปรุงประส ...

  Read more

  Thu , 29 July 2021

  Dow ติดท็อป 50 องค์กรพลเมืองดีที่ใส่ใจชุมชน

  บริษัท ดาว (Dow) ได้รับการเสนอชื่อเป็นองค์กรพลเมืองดีที่ใส่ใจชุมชนและผู้นำด้านวัสดุศาสตร์ในการจัดลำดับ The Civic 50 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยองค์กรใหญ่ระดับโลกอย่าง Points of Light

  Read more

  Thu , 22 July 2021

  Dow และ PTIT ชวนร่วมสัมมนาออนไลน์ ฟรี! เทคโนโลยีความยั่งยืนเพื่อโรงกลั่นน้ำมัน

   กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ ระดับโลก ร่วมกับสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) จัดสัมมนาออนไลน์  “Sustainable Refinery Tr ...

  Read more

  Tue , 20 July 2021

  Dow เดินหน้าพัฒนา “แกนนำวัคซีนชีวิต” รุ่น 5 เสริมสร้างเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จัดการอบรมออนไลน์เติมความรู้ ทักษะสมอง EF” Change Agent รุ่นที่ 5 ภายใต้โครงการ “ดาว – อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุ ...

  Read more

  Mon , 19 July 2021

  Dow จับมือ Solvay มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโควิดเพิ่ม

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) และ กลุ่มบริษัท โซลเวย์ ในประเทศไทย (Solvay) ได้ส่งน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เป็นมิตรเป็นกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 30,000 ลิตร ให้แก่ สำนักสิ่งแวดล้อม ...

  Read more

  Fri , 16 July 2021

  ลดโลกร้อน! IRPC จับมือ Dow ประหยัดพลังงาน 30% ในโรงกลั่น การันตีด้วยรางวัล Thailand Energy Award 2020

  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร แห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประสบความสำเร็จในการลดการใช้พลังงานไอน้ำ 30% และลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ราว 20% ในโรงกลั่นน้ ...

  Read more

  Tue , 13 July 2021

  สยามพิวรรธน์ จับมือ สถาบันพลาสติก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PPP Plastics และ Dow เดินหน้าโครงการ Siam Pieces สร้างโมเดลจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

  บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมกับ สถาบันพลาสติก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PPP Plastics กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตร ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และเขตปทุมวัน เดินหน้า ...

  Read more

  Fri , 09 July 2021

  Dow มอบเสื้อสนับสนุน อสม. บ้านฉางและมาบตาพุด

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) นำโดย นางสาวดวงฤทัย ศรีสราญนนท์ ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ และนางสาววชิราพร โพธิพงษ์ ผู้จัดการแผนกกิจการสัมพันธ์ มอบเสื้อจำนวน 1,442 ตัว รวมมูล ...

  Read more

  Thu , 08 July 2021

  Dow ผนึกสมาคมเคมีฯ และ สพฐ. เดินหน้าพัฒนาครูวิทย์ไทย จัดอบรมออนไลน์ โครงการห้องเรียนเคมีดาว ต่อเนื่องรุ่นที่ 8

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) บริษัทชั้นนำด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.) เดินหน ...

  Read more

  Mon , 05 July 2021

  Dow เอาใจนักการตลาดและผู้ผลิตแพ็กเกจจิ้ง เปิดตัว LINE Official Account “Dow Pack Guru”

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials science) ระดับโลก เดินหน้ารุกตลาดแพ็กเกจจิ้งเพื่อความยั่งยืน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนทำงานรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล ประกาศเปิ ...

  Read more

  Fri , 02 July 2021

  Dow ลงทุนเพิ่ม ขยายกำลังผลิตในไทย มุ่งสู่โรงงานโพรพิลีนไกลคอลใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก

  บริษัท ดาว (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials science) ระดับโลก ประกาศแผนการขยายกำลังการผลิตโพรพิลีนไกลคอล (Propylene Glycol) ในประเทศไทย ณ ฐานการผลิตมาบตาพุด โอเปอเรชันส์ ในนิคมอุตสาห ...

  Read more

  Thu , 01 July 2021

  Dow ท้าคนไทยหยุดทิ้ง ‘พลาสติก’ คัดแยกตั้งแต่ต้นทาง ลดการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials Science) ที่มุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน ชวนคนไทยร่วมกิจกรรมรักษ์โลกกับแคมเปญ “Dow ท้า...หยุดทิ้ง พลาสติก

  Read more

  Mon , 28 June 2021

  Dow ร่วมต้านโลกร้อนกลางวิกฤตโควิด-19 ผนึกจิตอาสา ปลูกต้นไม้จากบ้านกว่า 7,000 ต้น

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ซึ่งเป็นบริษัทด้าน Materials science ชั้นนำของโลกที่มีความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืน ร่วมกับพนักงานและประชาชนจิตอาสาปลูกต้นไม้จากบ้านเพื่อต้านโลกร้อน ผ่านกิจกรรม “1+1 < ...

  Read more

  Thu , 24 June 2021

  Dow ห่วงใย ช่วยไทยต้านโควิด มอบแล้วกว่า 4 ล้าน หนุนภาครัฐและชุมชนฝ่าวิกฤต

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ยังคงเดินหน้าโครงการ ดาว ห่วงใย ช่วยไทยต้านโควิด ในปี 2564 อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงการระบาดระลอกใหม่ Dow ได้ ...

  Read more

  Mon , 21 June 2021

  Dow มอบหน้ากากผ้าและแอลกอฮอล์ หนุนความปลอดภัยให้สถานศึกษาบ้านฉางและมาบตาพุด

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials Science) ดำเนินโครงการ “ดาวห่วงใย ช่วยไทยต้านโควิด” สนับสนุนจังหวัดระยองในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยมอบหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ภายใต้สังกัดองค์การบริห ...

  Read more

  Thu , 17 June 2021

  Dow เปิดตัวศูนย์วิจัยเครื่องสำอางออนไลน์ สร้างประสบการณ์เสมือนจริง เอาใจนักการตลาดและนักพัฒนาสินค้า Personal Care

  บริษัท ดาว (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials science) ระดับโลก เปิดตัวศูนย์วิจัยเครื่องสำอางออนไลน์แบบเสมือนจริง (Virtual Experience Center: VEC) แห่งใหม่ เปิดประสบการณ์ให้นัก ...

  Read more

  Mon , 14 June 2021

  Dow มอบชุดหน้ากากป้องกันการติดเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง หนุนความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) มอบชุดหน้ากากป้องกันการติดเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPRs) จำนวน 4 เครื่อง เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางก ...

  Read more

  Fri , 11 June 2021

  Dow เผยนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการหมักไบโอเอทานอล ส่งเสริมผู้ผลิตไทยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials Science) ระดับโลก เปิดเผยถึงนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาล หรือ ไบโอเอทานอล (Bio-Ethanol)

  Read more

  Wed , 09 June 2021

  Dow เปิดเผยผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนประจำปี 2563

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) บริษัทชั้นนำด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials Science) เปิดเผย รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2563” บนเว็บไซต์

  Read more

  Fri , 04 June 2021

  Dow ส่งความห่วงใยถึงชุมชน ด้วยอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แม้ห่างกาย แต่ใจไม่ห่างกัน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) นำโดย นายณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ประจำโรงงาน และทีมงานชุมชนสัมพันธ์ ยังคงเดินหน้ากิจกรรม

  Read more

  Tue , 01 June 2021

  Dow ห่วงใย ช่วยไทยต้านโควิด มอบ 2.2 ล้านบาท ซื้อเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ ต่อลมหายใจผู้ป่วย

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ร่วมกับพนักงานและครอบครัว มอบเงินสนับสนุนกว่า 2.2 ล้านบาท จัดซื้อ เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ (Oxygen Hi ...

  Read more

  Mon , 31 May 2021

  Dow มอบถุงปันน้ำใจ บรรเทาความเดือนร้อนชาวมาบตาพุด

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เดินหน้ากิจกรรม ดาวห่วงใย ช่วยไทยต้านโควิดมอบถุงปันน้ำใจ ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ที่จำเป็น ให้กับเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อนำไปช่วยเหลือ ...

  Read more

  Mon , 17 May 2021

  Dow มอบแอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อ หนุนระยองต้านโควิด-19

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เดินหน้ากิจกรรม “ดาวห่วงใย ช่วยไทยต้านโควิด” อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้สนับสนุนแอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งในรูปแบบเจลและสเปรย์ รวมมูลค่ากว่า 70,000 บาท ให้กับจังหวัดระยอง โดยมีนายณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวร ...

  Read more

  Fri , 07 May 2021

  Dow จับมือ Solvay มอบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อเนื่อง เพื่อระยองห่างไกลโควิด-19

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับกลุ่มบริษัทโซลเวย์ (Solvay) บริจาคน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทร่วมทุนของ Dow และ Sol ...

  Read more

  Wed , 05 May 2021

  ‘เอสซีจี-ดาว’ ขยายกำลังผลิตโรงงานมาบตาพุดโอเลฟินส์ เดินหน้าสร้างการเติบโต ตอบโจทย์อุตสาหกรรมทั่วโลก

  ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) แถลงความสำเร็จโครงการขยายกำลังการผลิตของโรงงานมาบตาพุดโอเลฟินส์ (MOC Debottleneck หรือ MOCD) ซึ่งดำเนินการสำเร็จเร็วกว่าแ ...

  Read more

  Fri , 23 April 2021

  Dow เผยนวัตกรรมดักจับก๊าซเรือนกระจกต้านโลกร้อน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials science) ระดับโลก เปิดเผยถึงนวัตกรรมต้านโลกร้อนที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศ โซลูชันดักจับก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ “U ...

  Read more

  Tue , 20 April 2021

  Dow ใส่ใจชุมชน ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ด้วยความห่วงใย

  ทีมงานชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์และกิจกรรมสานสัมพันธ์วันผู้สูงอายุประจำปี โดยลงพื้นที่เยี่ยมเยือนชุมชนด้วยความห่วงใย พร้อมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนด้วยการมอบปิ่นโตและกระเป๋าผ้า ...

  Read more

  Mon , 19 April 2021

  ราล์ฟ ลอเรน รุกแฟชั่นรักษ์โลก ผนึก Dow ชูนวัตกรรมย้อมผ้าประหยัดน้ำ

  แบรนด์แฟชั่นชื่อดัง ราล์ฟ ลอเรน (Ralph Lauren) ประกาศใช้เทคโนโลยีการย้อมผ้าฝ้ายแบบยั่งยืน ลดใช้เคมี ประหยัดน้ำและพลังงาน แต่ยังคงคุณภาพและความสวยงามของสีย้อม โดยใช้นวัตกรรมน้ำยาปรับสภาพผ้าการันตีรางวัลระด ...

  Read more

  Thu , 01 April 2021

  Dow เสริมการเรียนรู้เด็กบ้านฉาง ด้วยสื่อสร้างสรรค์เพื่อทักษะอีเอฟ

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อสร้างสรรค์เพื่อทักษะอีเอฟ ภายใต้โครงการ ดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความเสร็จ เพื่อระยองผาสุก ให้การสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก ...

  Read more

  Fri , 26 March 2021

  ชวนหนีฝุ่นไปสูดอากาศ ชมธรรมชาติ Unseen ที่ป่าชายเลนปากน้ำประแส

  หนีความวุ่นวายในกรุงเทพฯ ไปหาความสงบร่มรื่น สูดโอโซนและซึมซับความเขียวสดชื่นของป่าชายเลนที่จะช่วยเยียวยาทุกสิ่งที่ทำให้ระดับความเครียดหายไป กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใกล้กรุงเทพฯ แค่นี้เอง นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติเตรียมแพคกระเป๋าได้เลย    

  ป่าชายเลนปากน้ำประแส ตำบลปากน้ำประแส จ.ระยอง คื ...

  Read more

  Thu , 18 March 2021

  Dow จัดเวิร์กชอปสร้างมูลค่าจากขยะ หนุน “ลด โลก เลอะ” เพื่อชุมชนบ้านฉาง

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จัดอบรมการจัดการและการสร้างมูลค่าจากขยะภายในชุมชน ภายใต้แคมเปญ ลด โลก เลอะ มุ่งเสริมความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านฉางก่อนลงพื้นที่ขยายต่อความรู้สู่ชุมชนเกี่ยวกับการจั ...

  Read more

  Mon , 15 March 2021

  Dow และเครือข่ายรักษ์ป่าชายเลนไทย จัดระดมความคิดแผนการอนุรักษ์ครบวงจร เริ่มที่ปากน้ำประแส จ.ระยอง

  เมื่อเร็ว ๆ นี้ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับ ทช. องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) และภาคีเครือข่าย จัดการประชุมระดมความคิดเห็นสร้างแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนแบบครบวงจรและมีส่ว ...

  Read more

  Wed , 10 March 2021

  อบรมฟรี! ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนเพื่อครูวิทยาศาสตร์ กับห้องเรียนเคมีดาว

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จัดอบรมฟรี ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน ให้กับคุณครูวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา ในวันที่ 24-25 เมษายน 2564 เวลา 8:30 – 16:30

  Read more

  Mon , 08 March 2021

  ซิลเวีย สเตเซอร์ นักวิจัยหญิงคนแรกของ Dow ผู้คิดค้นวัสดุสารพัดประโยชน์

  ดร. ซิลเวีย สเตเซอร์ เป็นนักวิจัยหญิงคนแรกของบริษัท Dow ซึ่งเป็นสตรีผู้บุกเบิกงานด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ ในช่วงทศวรรษที่ ...

  Read more

  Thu , 04 March 2021

  Dow และ Solvay มอบน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต้านโควิด-19 ระลอกใหม่

  กรุงเทพฯ 4 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับกลุ่มบริษัทโซลเวย์ (Solvay) สนับสนุนน้ ...

  Read more

  Fri , 19 February 2021

  Dow หนุนคอร์สเรียนเสริมเคมีออนไลน์ฟรี ตอบโจทย์ยุคโควิด

  บริษัท ดาว (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ ระดับโลก ร่วมสนับสนุน Open Learning Initiative (OLI) มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon (CMU) ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดคอร์สเรียนเสริมวิชาเคมีแบบออนไล ...

  Read more

  Mon , 15 February 2021

  Dow มอบ PPE เสริมความปลอดภัยบุคลากรมูลนิธิขาเทียมฯ

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials Science) มอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้กับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อสนับสนุนการทำง ...

  Read more

  Thu , 11 February 2021

  Dow และ Solvay หนุนสถานศึกษาทั่วระยองปลอดภัย ไร้โควิด-19

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials Science) ร่วมกับกลุ่มบริษัทโซลเวย์ (Solvay) ยังคงเดินหน้ากิจกรรม ดาวห่วงใย ช่วยไทยต้านโควิด ...

  Read more

  Fri , 05 February 2021

  Dow ห่วงใยชุมชน หนุนระยองต้านโควิด-19 ระลอกใหม่

  ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ยังคงเดินหน้ากิจกรรม “ดาวห่วงใย ช่วยไทยต้านโควิด” สนับสนุนอุปกรณ์และของใช้จำเป็นต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ และอุปกรณ์อนามัยส่วนบุคคลแล้วกว่า 20,000 ชิ ...

  Read more

  Tue , 02 February 2021

  สิงคโปร์เอาใจนักปั่น สร้างทางจักรยาน 30 กม.ด้วยนวัตกรรมจาก Dow

  รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศจะสร้างทางจักรยานใหม่ความยาวกว่า 30 กิโลเมตร เชื่อมต่อภาคตะวันตกเฉียงเหนือกับภาคเหนือของประเทศ เพื่อนักปั่นผู้รักสุขภาพ โดยใช้นวัตกรรมสารเคลือบผิว ECOGROUND™ จากบริษัท Dow (ดาว) ผู้นำด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials science) ระดับโลก ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิต ...

  Read more

  Thu , 28 January 2021

  Dow และ Solvay ห่วงใยระยอง หนุนต้านภัยโควิด-19 ระลอกใหม่

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เดินหน้ากิจกรรม ดาวห่วงใย ช่วยไทยต้านโควิด มอบของใช้ที่จำเป็น สนับสนุนการทำงานของภาครัฐและชุมชน พร้อมร่วมกับกลุ่มบริษัทโซลเว ...

  Read more

  Tue , 26 January 2021

  Dow หนุน ‘ลด โลก เลอะ’ เพื่อบ้านฉางไร้ขยะพลาสติก

  เตรียมพบกับสามล้อไฟฟ้า ลด โลก เลอะ วิ่งรับบริจาคพลาสติกใช้แล้วในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง จ.ระยอง เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและนำพลาสติกใช้แล้วมาหมุนเวียนสร้า ...

  Read more

  Tue , 19 January 2021

  ห้องเรียนเคมีดาว ชวน ครู-นักเรียน ทั่วประเทศ ประกวดการทดลองย่อส่วนที่ปลอดภัยและยั่งยืน ชิงรางวัล Dow-CST Award ครั้งที่ 8

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เปิดรับสมัครครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมส่ง การทดลองวิทยาศาสตร์แบบย่อส่วนที่ปลอดภัยและยั่งยืนในการประกวด Dow-CST Award  ประจำปี 256

  Read more

  Thu , 14 January 2021

  Dow หนุนคัดกรองโควิด-19 เพื่อระยองปลอดภัย พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยผู้ขาดแคลน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เดินหน้ามอบอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัย อาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ และสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ของจังหวัด อำเภอ สาธารณสุข และเทศบาลต่าง ๆ ซึ่งปฏิบัติงาน ณ จุดให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุก และจุดตรวจเพื่อป้องกันและควบคุมการติด ...

  Read more

  Mon , 04 January 2021

  Dow จับมือ Solvay เดินหน้ามอบน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ หนุนระยองต้านโควิด-19 ระลอกสอง

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับกลุ่มบริษัทโซลเวย์ (Solvay) บริจาคน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทร่วมทุนของ Dow และ Sol ...

  Read more

  Sun , 03 January 2021

  Dow เปิดตัวนวัตกรรมซิลิโคนนำความร้อน Gap Filler เพื่อแบตเตอรี่รถ EV ครั้งแรกในประเทศไทย

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ ระดับโลก เปิดตัวนวัตกรรมซิลิโคนเพื่อการประกอบแบตเตอรี่รถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือ Electric Vehicle (EV) ครั้งแรกในประเทศไทย โดยนำเ ...

  Read more

  Fri , 25 December 2020

  สวยน่าชม! เผยภาพชนะประกวด "ป่าชายเลนปากน้ำประแส" ป่าน่าเที่ยวแห่งจังหวัดระยอง

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) และเครือข่ายรักษ์ป่าชายเลนไทย ประกาศผลรางวัลการประกวดภาพถ่าย ห้องเรียนธรรมชาติ ป่าชายเลนปากน้ำประแสภายใต้โครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance ...

  Read more

  Mon , 14 December 2020

  กันร้อนอย่างเซฟโลก! Dow ผุดนวัตกรรมฉนวนพ่นเคลือบหลังคา เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัทญี่ปุ่น โต

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ระดับโลก จับมือบริษัทฉนวนหลังคาสัญชาติญี่ปุ่น “โตโยโก” (Toyokoh) เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ ฉนวนกันความร้อนชนิดพ่นเ ...

  Read more

  Sat , 12 December 2020

  Dow ชวนน้องบ้านคลองทราย ปลูกผักลอยฟ้า ‘กิน ใช้ ขาย’ ลดค่าใช้จ่ายของโรงเรียน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จัดกิจกรรม พัฒนาแปลงผักลอยฟ้าภายใต้โครงการ ยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน ณ โรงเรียนบ้านคลองทราย  ต.พล ...

  Read more

  Fri , 27 November 2020

  Dow หนุนชุมชนสร้างศูนย์เรียนรู้จัดการขยะครบวงจรกลางคลองเตย หวังขยายผลสู่เมืองไร้ขยะ

  ส่งเสริม “ชุมชนเกาะกลาง” เขตคลองเตย สู่ต้นแบบจัดการขยะครบวงจร เน้นใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน วางระบบการแยกขยะ ปรับปรุงพื้นที่ พร้อมหาช่องจำหน่ายขยะ สร้างรายได้และคืนกลับเป็นสวัสดิการพิเศษให้ชุมชน ดันเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ


  กลุ่มบริษัท ดาว ประเท ...

  Read more

  Thu , 19 November 2020

  สวยรักษ์โลก! Sulwhasoo และแบรนด์ความงามชั้นนำจากเกาหลี เปิดตัวบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลได้จากนวัตกรรมของ Dow

  แบรนด์ความงามชื่อดังจากเกาหลี Sulwhasoo, primera และ illiyoon ประกาศใช้นวัตกรรมเม็ดพลาสติกรักษ์โลก INNATE™ TF สำหรับผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์ Tenter Frame Biaxial Orientation (TF-BOPE) เพื่ ...

  Read more

  Tue , 17 November 2020

  Dow ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ “DJSI” ต่อเนื่องปีที่ 21

  บริษัท ดาว (Dow) ได้รับการยกย่องจากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ประจำปี 2563 จัดโดย เอสแอนด์พี โกลบอล เรทติ้ง (S&P Gl ...

  Read more

  Tue , 17 November 2020

  Dow หนุนชุมชนปลูกพืชสมุนไพร เสริมสุขภาพ สร้างรายได้ในชุมชน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จัดกิจกรรม พัฒนาแปลงพืชสมุนไพรภายใต้โครงการ ยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน ณ วัดคีรีภาวนาราม อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ตั้งเป้าพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้สมุนไพร และผลิตส ...

  Read more

  Mon , 16 November 2020

  Dow เดินหน้าหนุนชุมชนวังหว้า เปลี่ยน ‘ขยะ’ เป็น ปุ๋ยชีวภาพ

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จัดกิจกรรม พัฒนาฐานเรียนรู้การทำปุ๋ยชีวภาพจากกิ่งไม้สับภายใต้โครงการ ยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน ณ ชุมชนบ้ ...

  Read more

  Thu , 12 November 2020

  Dow จับมือข้าวตราฉัตร และ SCGP เอาใจคนรักษ์โลก ชูนวัตกรรมถุงข้าวลดโลกร้อน ลดขยะ แบรนด์แรกของไทย

  ข้าวตราฉัตร ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน ประกาศความร่วมมือยกระดับการพัฒนาถุงข้าวตราฉัตรที่นอกจากรีไซเคิลได้ ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เป็นครั้งแรกของวงการข้าวถุงไทย ที่ผนึกสองผู้เชี่ยวชาญด้านแพคเกจจิ้ง ได้แก่ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (

  Read more

  Fri , 06 November 2020

  Dow ชูนวัตกรรมเสริมประสิทธิภาพการผลิตแพคเกจจิ้ง คว้ารางวัลระดับนานาชาติ

  Dow (ดาว ) บริษัทระดับโลกด้าน แมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials Science) คว้ารางวัลใหญ่ Ringier Plastics Technology Innovation Awards ปี 2563 จากนวัตกรรมเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษ COF Stable Resin

  Read more

  Tue , 03 November 2020

  Dow มอบ ‘หมอนหนุนอุ่นหัวใจ’ และของใช้ เสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับจิตอาสาเครือข่ายพนักงานกลุ่ม Women Innovation Network (WIN) จัดทำโครงการ หมอนหนุนอุ่นหัวใจ จากโฟมและไส้หลอดพลาสติก ช่วยป้องก ...

  Read more

  Fri , 30 October 2020

  Dow และ SCG ร่วมกับชุมชนจัดงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2563

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย นำโดย นายเดชา พาณิชยพิเชฐ ผู้อำนวยการโรงงาน จัดงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2563 ณ วัดเนินกระปรอก อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โดยเป็นเจ้าภาพร่วมกับธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี นำโดย ...

  Read more

  Tue , 20 October 2020

  Dow รับรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตอกย้ำความสำเร็จองค์กรดีเด่นครบหนึ่งทศวรรษ จากหอการค้าอเมริกั

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) รับรางวัล องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจำปี 2563 ระดับแพลตินัม(202 ...

  Read more

  Tue , 20 October 2020

  Dow เสริมพลังแกนนำการพัฒนา EF เพื่อเยาวชนระยอง มุ่งสร้าง ‘คนดี’ และ ‘คนเก่ง’ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จัดกิจกรรม "เวทีถอดบทเรียนและเติมความรู้ EF Facilitator" (วิทยากรกระบวนการผู้สร้างการเรียนรู้ Executive Functions หรือ EF แบบมีส่วนร่วม) ภายใต้โครงการ ดาว-อีเอฟ พ ...

  Read more

  Mon , 19 October 2020

  สีกัปตัน จับมือ Dow หนุนศิลปะบนกำแพง สร้างภูมิทัศน์สวยงามให้ชุมชนเกาะกลาง

  บริษัท กัปตัน โคทติ้ง จำกัด ร่วมกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) มอบผลิตภัณฑ์สีทาอาคารและชุดอุปกรณ์ทาสีให้กับชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย เพื่อสนับสนุนโครงการ ศิลปะบนกำ ...

  Read more

  Fri , 09 October 2020

  PPP Plastics หนุนระยอง สร้างโรงเรียนต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ส่งเสริมการคัดแยกพลาสติกเหลือใช

  โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastics) ภายใต้การขับเคลื่อนของท้องถิ่นจังหวัดระยอง และกลุ่มผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมนำโดยกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกั ...

  Read more

  Wed , 07 October 2020

  Dow ชวนคุยเรื่องวิทย์ ชวนคิดเรื่องความยั่งยืน พร้อมแชร์เป้าหมายการทำงานเพื่ออนาคต

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) หนุนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสัมมนาเวิร์คช้อปหัวข้อ “The Future is Now: Science for Sustainable Development Goals” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติทาง ...

  Read more

  Wed , 07 October 2020

  กรมทางหลวง - กรมทางหลวงชนบท - เอสซีจี - ดาว - ม.เชียงใหม่ ร่วมศึกษาแนวทางนำ “พลาสติกเหลือใช้” มาทำ

  กรมทางหลวง - กรมทางหลวงชนบท - เอสซีจี - กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือศึกษาและพัฒนาการนำพลาสติกเหลือใช้ เพื่อนำมาเป็นส่วนผสมในแอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับงานก่อสร้างทาง ซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแรง และยืดอายุการใช้งานของถนน หวังสร้างมาตรฐานใหม่ให้การทำถนนของประเทศ ตอบโจทย์การส่งเสริมก ...

  Read more

  Wed , 30 September 2020

  Dow หนุนท่องเที่ยวระยอง จัดประกวดภาพถ่ายป่าชายเลนปากน้ำประแส ชิงรางวัลกว่า 1 แสนบาท

  ดาว และเครือข่ายรักษ์ป่าชายเลนไทย จัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย ห้องเรียนธรรมชาติ ป่าชายเลนปากน้ำประแส” ภายใต้โครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่ว ...

  Read more

  Tue , 29 September 2020

  Dow ชวนน้อง ๆ ร่วมเวิร์คช้อปฟรี! ในงาน STT46 ลับคมความคิดด้านวิทยาศาสตร์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับสมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาเวิร์คช้อปหัวข้อ “The Future is Now: Science for Sustainable ...

  Read more

  Fri , 25 September 2020

  ทุกโรงงานของ Dow รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยยอดเยี่ยม ตอกย้ำพันธสัญญาด้านการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ

  นายเดชา พาณิชยพิเชฐ ผู้อำนวยการโรงงาน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยประจำปี 2562 (ธงขาว-ดาวเขียว) และรางวัลธงธรรมาภิบ ...

  Read more

  Tue , 22 September 2020

  Dow เปิดตัวเม็ดพลาสติกผลิตฟิล์มชีวภาพ จากของเหลือในอุตสาหกรรมกระดาษ ครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิก

  บริษัท ดาว (Dow) ร่วมกับคู่ค้าเปิดตัวฟิล์มพลาสติกชีวภาพใหม่ มีคุณภาพสูง คุณสมบัติเด่นบางลงแต่แข็งแรงยิ่งขึ้น และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพราะผลิตจากวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมกระดาษ

   

  Read more

  Sat , 19 September 2020

  Dow ผนึกกำลังจิตอาสา หยุดยั้งขยะทะเลกว่า 3 ตัน คืนความสวยงามให้หาดระยองต่อเนื่องปีที่ 18

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์กรต่าง ๆ ที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล จังหวัดระยอง ประจำปี 2563 โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 เพื่ ...

  Read more

  Tue , 08 September 2020

  ครั้งแรกเพื่อ SMEs ไทย! เปิดตัวคู่มือทางลัดสู่อุตสาหกรรม 4.0 และการรับรองโรงงานพลาสติกไร้ขยะพลาสติก กับ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน

  โครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ประกาศความร่วมมือยกระดับ SME ไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างต่อเนื่อง เปิดตัวคู่มืออุตสาหกรรม 4.0 ครั้งแรกในประเทศไทย เผยแพร่ฟรีเพื่อเป็นทางลัดให้ธุรกิจ

  Read more

  Tue , 01 September 2020

  ปรึกษาเชิงลึกฟรี! เพิ่มศักยภาพสู่อุตสาหกรรม 4.0 ให้ SME ไทย ในโครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) หนึ่งในบริษัทแมททีเรียลส์ ไซแอนส์ (Materials Science) ระดับโลก พร้อมผู้เชี่ยวชาญจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันพลาสติก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ...

  Read more

  Mon , 31 August 2020

  Dow ส่งเสริมชุมชนสร้างคุณค่าจากขยะ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials Science) จัดกิจกรรม ดาวกับชุมชนและคนรักษ์ขยะภายใต้โครงการ ยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจ ...

  Read more

  Fri , 28 August 2020

  Dow เดินหน้าหนุนวิสาหกิจชุมชน ก้าวสู่กิจการที่มั่นคง สร้างสังคมที่ยั่งยืน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) หนึ่งในพี่เลี้ยงวิสาหกิจชุมชนภายใต้กิจกรรม 'ตลาดปันสุข' ซึ่งสร้างรายได้และส่งเสริมธุรกิจชุมชนให้ยั่งยืนและมั่งคั่ง ได้ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร จัดงานแถลงข่า ...

  Read more

  Wed , 26 August 2020

  Dow - ทช. - IUCN ร่วมต้านโลกร้อน ลดขยะทะเล ตั้งเป้ายกระดับการอนุรักษ์ป่าชายเลนด้วยคาร์บอนเครดิต

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature - IUCN) ได ...

  Read more

  Tue , 18 August 2020

  SME อบรมฟรี! ชี้ทางรอด สร้างทางลัด สู่อุตสาหกรรม 4.0 กับโครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) หนึ่งในบริษัทแมททีเรียลส์ ไซแอนส์ (Materials Science) รายใหญ่ที่สุดของโลก พร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้กับ SME ไทย จัดอบรม ชี้ทางรอด สร้างทา ...

  Read more

  Tue , 18 August 2020

  Dow - ทช. - IUCN พร้อมเซ็น MOU ชูปากน้ำประแส นำร่องโครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature - IUCN) และเท ...

  Read more

  Fri , 07 August 2020

  Dow เปิดตัวรายการออนไลน์น้องใหม่ ไขปัญหาน่ารู้เกี่ยวกับแพคเกจจิ้ง

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials Science) เปิดตัวรายการ Dow Pack Guru ไขทุกข้อสงสัยในวงการแพคเกจจิ้งพลาสติก ทั้งเทรนด์การผลิตแพคเกจจิ้งที่น่าจับตามอ ...

  Read more

  Fri , 31 July 2020

  Dow เผยสรุปผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนประจำปี 2562

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) บริษัทชั้นนำด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials Science) เผยแพร่ ร ...

  Read more

  Wed , 29 July 2020

  Dow ฉีกข้อจำกัดแพคเกจจิ้งโพลิเอทิลีน เปิดตัวนวัตกรรมเม็ดพลาสติก INNATE? TF คงคุณสมบัติดี รีไซเคิลได้

  Dow (ดาว) เปิดตัวนวัตกรรมเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน INNATE™ TF ตอบโจทย์แพคเกจจิ้งยุคใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทะลายข้อจำกัดของแพคเกจจิ้งแบบหลายชั้นด้วยการใช้พลาสติกชนิดเดียวเพื่อให้รีไซเคิลได้ง่ ...

  Read more

  Fri , 24 July 2020

  ชื่นชม! Thai Kit Spacer อุปกรณ์พ่นยาฝีมือคนไทย ช่วยลดความเสี่ยงโควิด-19 ให้หมอ-พยาบาล

  ในยุคโควิด-19 เราได้เห็นคนไทยมีไอเดียดี ๆ หยิบจับวัสดุหลายอย่างมา DIY เป็นอุปกรณ์ดูแลตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคนี้ เช่นเดียวกับ Thai Kit Spacer”

  Read more

  Fri , 10 July 2020

  Dow มอบถุงโพลิเอทิลีน หนุนชุดธารน้ำใจ ช่วยบรรเทาทุกข์ภัยในช่วงโควิด-19 ร่วมกับสภากาชาดไทย

  นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow)  มอบถุงกาชาด-ดาว บรรเทาสาธารณภัยจำนวน 21,000 ใบ รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท ซึ่งทำจาก ...

  Read more

  Wed , 08 July 2020

  “นักสิ่งแวดล้อม” แนะปลูกป่าชายเลนลดโลกร้อนได้ดีที่สุด!

  โลกร้อนส่งผลวิกฤติภัยแล้งในรอบ 20 ปี ดร.สนใจ หะวานนท์ ผู้เชี่ยวชาญป่าชายเลนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชวนปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนรวมทั้งปลูกป่าชายเลน เพราะสามารถกักเก็บคาร์บอนฯ ได้มากกว่าป่าบกในพื้นที่เท่ากัน

  Read more

  Tue , 30 June 2020

  Dow เดินหน้าพัฒนาครูวิทย์ไทย จัดอบรมออนไลน์ โครงการห้องเรียนเคมีดาว ต่อเนื่องรุ่นที่ 7

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) บริษัทชั้นนำด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ เดินหน้าส่งเสริมศักยภาพครูวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจัดเวิร์คช้อปออนไลน์

  Read more

  Thu , 25 June 2020

  Dow เดินหน้าเป้าทำงานใหม่เพื่อความยั่งยืน จับมือ ทช. และ IUCN ผุด Dow & Thailand Mangrove Alliance สู้โลกร้อน ลดขยะพลาสติก

  Read more

  Wed , 24 June 2020

  Dow จับมือ Solvay เดินหน้าต้านโควิด-19 ในสถานศึกษากว่า 60 แห่ง สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ร่วมกับกลุ่มบริษัทโซลเวย์ (Solvay) บริจาคน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทร่วมทุน ...

  Read more

  Fri , 12 June 2020

  Dow แจกฟรีเคล็ดลับเลี้ยงบุตรหลานให้เก่งและดี ผ่านสารคดีอีเอฟออนไลน์ 200 ตอน

  Read more

  Tue , 09 June 2020

  Dow ผนึกกำลัง อพม.บ้านฉาง ลงพื้นที่ช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ของชาวระยองที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เทศบาลเมืองบ้านฉาง จัดโครงการ ใส่ใจถึงบ้านบริการแบบองค์รวม” ...

  Read more

  Fri , 29 May 2020

  Dow สร้าง “บ้านดาวอาสา” หลังที่ 37 คืนคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ขาดแคลนที่พักอาศัย

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ร่วมกับบริษัท โตโยโก ประเทศไทย ร่วมสร้างบ้านด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับครอบครัวของนายไพรัส เพิ่มเติมทรัพย์ ใน ต.พลา ...

  Read more

  Wed , 27 May 2020

  Dow เปิดตัวเม็ดพลาสติกรีไซเคิลสูตรใหม่ เพื่อฟีล์มแพคเกจจิ้งรักษ์โลก ครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิก

  ดาว (Dow) บริษัทระดับโลกด้าน แมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ได้พัฒนาเม็ดพลาสติกรีไซเคิลสูตรใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อผลิตเป็นฟิล์มยืดหดเพื่อแพคสินค้า (collation shrink film) ประกาศวางจำห ...

  Read more

  Mon , 25 May 2020

  Dow เติมสุขด้วยน้ำใจ เสริมรายได้ให้ชุมชน ผ่านตู้ปันสุข

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) และพนักงานดาวอาสาจากโรงงานโพลิเอทิลีนชนิดยีดหยุ่นพิเศษ ได้ร่วมกันตั้งตู้ปันสุข เติมของใช้และอาหารที่จำเป็น และส่งมอบให้กับโรงพยาบาล ...

  Read more

  Wed , 13 May 2020

  Dow จับมือสถาบันพลาสติก บริจาคอุปกรณ์ช่วยพ่นยา ป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) และสถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์ช่วยพ่นยา Thai Kit Spacer จำนวน 1,740

  Read more

  Fri , 08 May 2020

  อบรมออนไลน์ฟรี! ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน เสริมทักษะครูวิทยาศาสตร์กับโครงการห้องเรียนเคมีดาว

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เดินหน้าส่งเสริมศักยภาพครูวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ผ่านการอบรมปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนที่มีความปลอดภัย ประหยัด ใช้สารเคมีน้อย เวลาทดลองสั้น และลดภาระการขจัดของเสียที่เกิดจากการทดลอง ภายใต้โครงการ

  Read more

  Wed , 06 May 2020

  Dow ติดอันดับ 22 ใน 50 องค์กรที่ให้ความสำคัญกับความแตกต่างของบุคลากร

  เมื่อวานนี้บริษัท ดาว (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ระดับโลก ได้รับการจัดอันดับจาก DiversityInc

  Read more

  Wed , 29 April 2020

  Dow ส่งมอบลานจอดรถและศาลาพักผ่อนให้โรงพยาบาลบ้านฉาง

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ระดับโลก จัดกิจกรรมการปรับปรุงลานจอดรถและศาลานั่งเล่น ริมชาน ปันสุขภายใต้โครงการ < ...

  Read more

  Fri , 17 April 2020

  Dow จับมือ Solvay เดินหน้าต้านโควิด-19 ในระยอง บริจาคน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 2 แสนลิตร

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ร่วมกับกลุ่มบริษัทโซลเวย์ (Solvay) บริจาคน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทร่วมทุน ...

  Read more

  Fri , 17 April 2020

  Dow มอบอีก 1,000 ชุดป้องกันการติดเชื้อ สู้ COVID-19 ให้ 3 โรงพยาบาลในระยอง

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ร่วมกับพนักงาน ครอบครัว และสถาบันพลาสติก มอบชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE) เพิ่มเติมอีก 1,กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ร่วมกับพนักงานและครอบครัว ระดมทุนบริจาคภายใต้โครงการ Dow รวมพลังต้าน COVID-19

  Read more

  Mon , 30 March 2020

  Solvay จับมือ Dow ร่วมกับพันธมิตรบริจาคไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ 15 ล้านลิตร ฉีดพ่นต้านโควิด 19

  กลุ่มบริษัทโซลเวย์ ในประเทศไทย และ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกันบริจาคสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจวี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ดาว และโซลเวย์ จำนวน 600 ตัน เพื่อผสมน้ำเป็นน้ำยาฉีดพ่นฆ่าเชื้อ 15 ล้านลิตร ให้แก่ศูนย์อำนว ...

  Read more

  Mon , 30 March 2020

  Dow มอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ใส่ใจสุขภาพและความปลอดภัยของชุมชน

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ระดับโลก โดย นายณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ประจำโรงงาน นำทีมงานเยี่ยมพบปะชุมชนเพื่อมอบหน้ากากอ ...

  Read more

  Fri , 13 March 2020

  Dow ร่วมกับจังหวัดระยอง เปิดศูนย์เรียนรู้อีเอฟเต็มรูปแบบแห่งแรกของไทย มุ่งขยายผลพัฒนาเด็กไทยเป็นพลเมืองคุณภาพ

  Read more

  Wed , 11 March 2020

  Dow ปลุกพลังเยาวชนนักวิทย์ ร่วมคิดค้นนวัตกรรมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน ในการประกวดโครงงาน WE Are Innovators ปีที่ 3

  บริษัท Dow ผู้นำด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ระดับโลก เปิดรับสมัครครูและนักเรียนอายุ 11-18 ปี ทั่วประเทศ ร่วมส่งโครงงานที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแ ...

  Read more

  Thu , 13 February 2020

  Dow เดินหน้าพัฒนาศักยภาพครูไทย-อาเซียน ขยายผลเน็ตเวิร์คการศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

  Read more

  Tue , 11 February 2020

  Dow มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรวิศวกรรมเคมีต่อเนื่องเป็นปีที่ 13

  Read more

  Fri , 31 January 2020

  Dow รับพระราชทานโล่เกียรติยศผู้สนับสนุนกิจการงานของมูลนิธิขาเทียมฯ

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) โดย นายณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ประจำโรงงาน เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณผู้สนับสนุน ...

  Read more

  Tue , 21 January 2020

  องค์กรสิทธิมนุษยชนยกย่อง Dow เป็นสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดประจำปี 2563 ของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+)

  Read more

  Fri , 17 January 2020

  บริษัท ดาว ชวนเยาวชนไทยร่วมจัดการปัญหาขยะ เปิดเวที Dow-CST Award ครั้งที่ 7 ชิงรางวัลกว่า 2 แสนบาท

  Read more

  Sat , 11 January 2020

  เด็กดาว รักษ์โลก มอบความสุข ปลุกความคิด ในวันเด็กแห่งชาติ

  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) นำโดย นายณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ประจำโรงงาน ร่วมกับอำเภอบ้านฉาง จัดกิจกรรม "เด็กดาว รักษ์โลกในวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2563

  Read more