DOW Culture - Dow Family Thailand

DOW Culture

Employee eXperience

สิ่งดีๆ มีได้ทุกวัน ที่ดาว

ถ้าเราช่วยกันสร้างประสบการณ์ดีๆ แก่กันทุกครั้งที่มีโอกาส เมื่อเรามีประสบการณ์ที่ดี กลับไปบ้านก็มีความสุข และสามารถส่งมอบสินค้าหรือบริการที่เยี่ยมยอดให้กับลูกค้า เกิดเป็นวงจรความฟินความสุขจากคนทำงานไปถึงลูกค้า

Employee eXperience คือ การสร้างประสบการณ์ดีๆ ร่วมกันของพนักงานกับบริษัท ในหลายๆ มิติ มากกว่าเรื่องของค่าตอบแทน ตลอดชีวิตการทำงาน ตั้งแต่แรกพบถึงเกษียณ เริ่มจากศึกษาเส้นทางชีวิตการทำงาน รวบรวมสมาชิกจากทีมที่ให้บริการพนักงานในทุกๆ วัน ทุกๆ ช่วงชีวิต เข้าใจพนักงาน เชื่อมโยงสิ่งที่ทำอยู่ เสริมสร้างประสบการณ์ดีๆ ใน 6 มิติ และดูแลกันตลอดทาง

ประสบการณ์ 6 มิติ : Healthy, Happy, Easy, Wealthy, Family, Opportunity ตลอดทาง หรือ Employee Journey#TheReasonWeWork

พันธกิจยิ่งใหญ่ของพนักงานคืออะไร?

ในแต่ละวันที่มาทำงาน แต่ละคนมีแรงจูงใจในการมาทำงานที่ต่างกันออกไป แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือเป้าหมายในการเติบโตและการสร้างให้ครอบครัวมีความสุข บริษัทขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคต เราจะก้าวไปด้วยกัน เพื่อครอบครัว เพื่อคนที่เรารัก


365 วัน เคียงข้างกันตลอดเส้นทาง

ทุกๆ วัน มีโมเม้นท์สำคัญๆ เกิดขึ้นในทุกวินาทีกับพนักงานหนึ่งพันที่บ้านดาว
บริษัทฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมชื่นชม พัฒนา สนุก มีความสุข เติบโตไปพร้อมๆ กับพนักงานทุกๆ คน
รวมถึงช่วยแบ่งเบาหากมีเรื่องเดือนเนื้อร้อนใจ เฉกเช่นทุกครอบครัว เราจะเคียงข้างกันไปตลอดเส้นทางOur Value

ด้วยความเชื่อที่ว่าพนักงานทุกคนคือพลังขับเคลื่อนองค์กรที่สำคัญที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายและยืนหยัดเป็นองค์กรชั้นนำในระดับโลก
เป็นพื้นฐานที่สำคัญของวัฒนธรรมและเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะ "พนักงานดาว" ได้เป็นอย่างดี

ความซื่อสัตย์สุจริต


การเคารพผู้อื่น


พิทักษ์โลกของเรา


Our Value

ด้วยความเชื่อที่ว่าพนักงานทุกคนคือพลังขับเคลื่อนองค์กรที่สำคัญที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายและยืนหยัดเป็นองค์กรชั้นนำในระดับโลก
เป็นพื้นฐานที่สำคัญของวัฒนธรรมและเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะ "พนักงานดาว" ได้เป็นอย่างดี
ความซื่อสัตย์สุจริต


การเคารพผู้อื่น


พิทักษ์โลกของเรา

Safety is our priority

Drive to Zero ตัวเลขศูนย์ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขแสดงนับทางสถิติเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่บอกว่าพนักงานและผู้รับเหมาทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริษัท สามารถกลับบ้านไปหาบุคคลที่เขารักด้วยความปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุ

Inclusion and Diversity

การให้เกียรติซึ่งกันและกัน ถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างบรรยากาศในที่ทำงานที่ทุกคนรู้สึกว่าตนมีคุณค่าและสามารถทำงานได้เต็มศักยภาพ เราเชื่อในเรื่องความหลากหลายและการมีส่วนร่วม เราเคารพในความแตกต่าง เพราะความแตกต่างนั้นจะนำมาซึ่งนวัตกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า

Recognition

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการแสดงความชื่นชม ยินดี ขอบคุณ และให้รางวัลพนักงาน ที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามความคาดหวังหรือสูงเกินกว่าความคาดหวัง หรือการให้ความช่วยเหลือระหว่างเพื่อนพนักงานด้วยกันในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งสามารถทำได้โดยการคลิกเลือกการ์ดตามความชอบในระบบ การส่งดาวจากมือถือผ่านแอพลิเคชั่นที่สะดวกรวดเร็ว จนไปถึงการมอบเงินรางวัลในมูลค่าที่แตกต่างกันไป

Digital Workplace

พนักงานสามารถเชื่อมต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันได้ผ่านหลายช่องทาง ด้วยอุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับ Worldclass ทำให้สามารถรับรู้สถานะของแต่ละงานได้ทันทีและสามารถแชร์ข้อมูลหรืองานของตัวเองกับบุคคลอื่นได้ง่ายขึ้น สะดวกรวดเร็วขึ้น ทั้งยังสามารถทำงานจากที่อื่นๆ ได้ทั่วทุกมุมโลก สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างความยืดหยุ่นในการทำงานอีกด้วย